Türkiye’deki bölünmüş yollar 24 bin kilometreyi aştı

Gerze Yolu - SİNOP - 7.Bölge

İSTANBUL – Türkiye, yollar ile örülüyor. Kalkınma hamlelerine uyumlu olarak bölünmüş yollar artıyor. 24 bin kilometreyi geçen yollarda en büyük pay Konya’nın. Konya’nın yanında Van, Ankara ve Antalya da ön planda.

Büyüme ve artan milli gelirden kalkınma ile hizmetlerde yararlanıyor. Buna bağlı olarak gerek yol ve hava alanı gerek iletişim yatırımları artıyor. 2003’ten bu yana yapılan yatırımlar 253 milyar 300 milyon lirayı aşıyor. Bu anlamda ağırlık üç büyük şehrin. Yatırımlarda ilk sırayı 15 milyar 766 milyon lira ile Ankara alıyor. Onun ardından 15 milyar 122 milyon lira ile İstanbul, 5 milyar 979 milyon lira ile İzmir geliyor.

Otoyollar ile anılan Konya’nın yatırımlardan aldığı pay 4 milyar 6 milyon lira, Bursa’nın 3 milyar 965 milyon lira, Antalya’nın 3 milyar 585 milyon lira, Samsun’un 3 milyar 95 milyon lira, Van’ın 3 milyar 38 milyon lira, Diyarbakır’ın 2 milyar 299 milyon lira, Ağrı’nın 1 milyar 290 milyon lira seviyelerinde. Türkiye’nin hemen hemen tamamına yayılan projeler meyve veriyor ve bölünmüş yol ağı giderek büyüyor. 2003 itibari ile 6 bin 101 kilometre olan ağın 2015‘te 24 bin 263 kilometreyi bulduğu ifade ediliyor.

Ülkenin en büyük ve en yoğun şehri İstanbul’da trafik sorununu aşma adına yol ve tünel yapımına önem veriliyor. Şehrin 303 kilometre otoyol, 375 kilometre devlet yolu, 176 kilometresi il yolu olmak üzere 854 kilometre yol ağı bulunuyor. Ağın 625 kilometresi (yüzde 73) bölünmüş yol. Bunun 157 kilometresi 2003-2015 döneminin ürünü.

Marmara’nın önde gelen tarım ve ticaret şehirlerinden Bursa’nın yol ağı bin 138 kilometre. Ağın 80 kilometresi otoyol, 445 kilometresi devlet yolu, 613 kilometre il yolu. Bin 138 kilometrenin 466 kilometresi (yüzde 41) bölünmüş yol. 466 kilometrenin 266 kilometresinin 2003 ve sonrasında yapıldığı bildiriliyor.

Ege’nin en önemli ili İzmir’in yol ağı bin 499 kilometre. Ağın 222 kilometresi otoyol, 522 kilometresi devlet yolu, 755 kilometresi il yolu. Bin 499 kilometrenin 677 kilometresi (yüzde 45) bölünmüş yol. Bunun 274 kilometresi AK Parti iktidarlarının eseri.

Türkiye’nin baş şehri Ankara’da 200 kilometre otoyol, 942 kilometre devlet yolu, 719 kilometre il yolu olmak üzere bin 861 kilometre yol ağı bulunuyor. Ağın 916 kilometresi (yüzde 46) bölünmüş yol. Bu yolun 450 kilometresi 2003-2015 döneminin ürünü.

Konya’da bin 413 kilometre devlet yolu, bin 731 kilometre il yolu olmak üzere 3 bin 144 kilometre yol ağı var. 3 bin 144 kilometrenin 963 kilometresi (yüzde 31) bölünmüş yol. Bu yolun 796 kilometresinin son 12 senede inşa edildiği belirtiliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Antalya’da 951 kilometre devlet yolu, 868 kilometre il yolu olmak üzere bin 819 kilometre ağdan söz ediliyor. Bu ağın 528 kilometresi (yüzde 29) bölünmüş yol. Bölünmüş yolun 331 kilometresi 2003 ve sonrasına ait.

Hem iklimi ile hem tarihi ve kültürel öğeleri ile ilgi odağı olan Samsun’un yol ağı 813 kilometre. Bunun 374 kilometresi devlet yolu, 439 kilometresi il yolu. 813 kilometrenin 303 kilometresi (yüzde 37) bölünmüş yol. Bölünmüş yolun 183 kilometresi 2003-2015 döneminin ürünü.

YOL YATIRIMLARINDAN DOĞU VE

GÜNEYDOĞU İLLERİNE DE BÜYÜK PAY

Bu aralar terör olayları ile bilinen bölgelerde bölünmüş yol ağı büyüyor. Van’da 560 kilometre devlet yolu, 561 kilometre il yolu olmak üzere bin 121 kilometre yol ağı söz konusu. Ağın 523 kilometresi (yüzde 47) bölünmüş yol olup 487 kilometresi AK Parti iktidarlarının eseri.

Diyarbakır’da 408 kilometre devlet yolu, 677 kilometre il yolu olmak üzere bin 85 kilometre yol ağı var. Bu ağın 388 kilometresi (yüzde 35,8) bölünmüş yol. 388 kilometre bölünmüş yolun 344 kilometresi 2003 ve sonrasına ait.

Ağrı’nın yol ağı 564 kilometre. Ağın 469 kilometresi devlet yolu, 95 kilometresi il yolu. Bölünmüş yolun payı 338 kilometre (yüzde 60). Bölünmüş yolun 321 kilometresi son 12 senede yapıldığına işaret ediliyor.