Türkiye’nin geleceği KOBİ’lerse ivedilikle KOBİBank kurulsun

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ

ANKARA – Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ, Türkiye’deki işletmelerin büyük bölümünün Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) niteliğinde olduğunu, KOBİ’lerin istihdamda, ihracatta, katma değer ve toplam satışta Türkiye’yi sırtladığını ifade etti. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için, Türkiye’nin güçlü yarınları için en büyük görevin KOBİ’lere düştüğünü vurgulayan Başkan Altındağ, “Böylesine önemli bir misyon üstlenen KOBİ’ler, ne yazık ki geçmişte olduğu gibi bugün de finansal sorunlarını aşamamıştır. KOSGEB ve benzer kuruluşların KOBİ’lere yönelik çok ciddi teşvik ve destekleri olmasına ve bu destekler sürekli artmasına karşın KOBİ’lerin finansmana erişiminde sıkıntıları devam etmektedir” diye konuştu.
Finans sektörünün uyguladığı yüksek faizlerin, KOBİ’lerin gelişmesi, üretim artışı, yeni yatırımlar ve istihdam artışı önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyleyen Altındağ, “Bu noktada KOBİ’lere özel bir banka kurulmalıdır. KOBİ’ler konusunda uzmanlaşmış, bu statüdeki işletmelere her türlü finansal desteği uygun koşullarda sağlayacak, KOBİ’lerin kurumsallaşmasından danışmanlık ihtiyacına kadar hemen her konuda ihtiyacını karşılayacak bir KOBİBank, ivedilikle kurulmalıdır. Kar amacı gütmeyecek bir KOBİBank sayesinde KOBİ’lerin finansmana erişimi, nakit sıkışıklığı ortadan kalkacak, işletmelerin yatırım, üretim ve istihdamında baş döndürücü bir artış yaşanacaktır” dedi.
ANGİAD Başkanı Emre Altındağ, güçlü Türkiye ekonomisi için ülkemizin elinde ‘genç nüfus’ gibi muazzam bir fırsat olduğunu da hatırlattı. Altındağ şöyle devam etti: “Ekonomik gelişmişlik için KOBİBank kadar önemli olan bir diğer konu da genç nüfusumuzun eğitiminden iş hayatına atılmasına kadar geçen sürecin sağlıklı işletilmesidir” dedi.