Türkiye’nin Kovid-19 mücadelesi, AB Komisyonu 2020 İlerleme Raporu’na girdi

ANKARA  – Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca her yıl aday ülkelerin kaydettikleri gelişmelerin değerlendirilerek, yıllık performanslarını ortaya koyan ve 6 Ekim’de yayımlanan 2020 AB İlerleme Raporu’nda, küresel salgının ülkelerdeki yönetim süreçleri de yer aldı.
Raporda, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesine vurgu yapılarak, İngilizce ve Türkçe değerlendirmelerde bulunuldu. Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşları ve çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için önlemler alındığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Türkiye, bulaşıcı hastalıklara ilişkin AB Direktifleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda eylemler gerçekleştirmiştir. Türk makamlarının resmi açıklamalarına göre, Türk sağlık sistemi Kovid-19 salgınıyla başa çıkmaktadır. Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir.
Türkiye, okulların, halka açık yerlerin kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, genç ve yaşlıların sıkı bir şekilde korunması dahil olmak üzere sıkı önlemler almış ve uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturmuştur.
Türkiye, krizin erken dönemlerinden beri AB tarafından finanse edilen proje aracılığıyla Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile iş birliği yapmakta ve Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen SARS-Cov-2 testi için bağışlanan pozitif kontrol materyalinden faydalanmaktadır. Türkiye, Haziran 2020’de ECDC ile veri paylaşımına başlamıştır.”
Raporda, sağlık alanında hayata geçirilen uygulamalara ve faaliyetlere ilişkin de değerlendirme yapıldı.
Türkiye’nin, AB halk sağlığı müktesebatını uygulamak için gereken yapıların kurulması ve mevzuat uyumunda bazı ilerlemeler kaydettiği vurgulanan raporda, bulaşıcı hastalıklar ve sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditler alanında iyi ilerleme sağlandığı kaydedildi.
Raporda, şu görüşlere yer verildi:
“Bulaşıcı Hastalıklar Rehberi, sağlığa yönelik bir tehdit durumunda il sağlık personeli tarafından izlenecek operasyonel prosedürleri uygulamaya koyarak güncellenmiştir. Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrol Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği değiştirilmiştir. Buna göre, AB direktifleriyle uyumlu revize edilmiş vaka tanımlarıyla bildirilmesi zorunlu hastalıkların sayısı 73’ten 80’e yükselmiştir.
Ulusal ve uluslararası bir halk sağlığı tehdidi durumunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve diğer bakanlıklarla koordinasyonun sürdürülmesi için 15 Mart 2019’da yayımlanan bir genelgeyle, merkezi ve yerel kamu otoritelerinin rol ve sorumlulukları belirlenmiştir.”
Sigara paketlerindeki sağlık uyarılarının olumlu karşılandığına işaret edilen raporda, Türkiye’nin Küresel ve Bölgesel Antimikrobiyal Direnç (AMR) Eylem Planı doğrultusunda antibiyotik kullanım politikalarını ve AMR kontrol mekanizmalarını tamamladığı belirtildi.