Türkiye’nin yüzde 16,5’i genç

Türkiye nüfusunun, 2014’te yüzde 16,5’i gençlerden oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin gençlik istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2014 yılında 77 milyon 695 bin 904 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun 12 milyon 782 bin 381 kişisi “15-24” yaş grubundaki gençlerden oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,5 oldu. Genç nüfusun yüzde 51,2’sini erkekler, yüzde 48,8’ini kadınlar oluşturdu.
TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,1’e, 2050 yılında yüzde 11,7’ye, 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin edildi.
– Yükseköğretimde net okullaşma oranı arttı
Türkiye’de 2013-2014 öğrenim döneminde yükseköğretim okullaşma oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artış göstererek yüzde 39,9’a yükseldi. Erkeklerde önceki yıla göre bu oran önemli bir değişim göstermezken, kadınlarda 2,3 puan artarak yüzde 40,9 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl gençlerde işsizlik oranı yüzde 17,9 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 16,6, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilen gençlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 32,7’si sanayi, yüzde 47,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı.
– Her dört gençten üçü internet kullanıyor
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, 2013 yılında yüzde 68,7 olan “16-24” yaş arasındaki gençlerin internet kullanımı oranı, 2014 yılında yüzde 73’e yükseldi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 82,8, genç kadınlarda yüzde 63,2 oldu.
Vatandaş Giriş Anketi sonuçlarına göre ise yurt dışına giden gençler arasında eğitim amaçlı giden gençlerin oranı 2013 yılına göre 0,7 puan artarak geçen yıl yüzde 13,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 2,9 puan artışla yüzde 11,3, genç kadınlarda 8,7 puan düşüşle yüzde 20,5 olarak gerçekleşti.
İş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.) nedenlerle yurt dışına çıkan genç erkek oranı, 2014 yılında yüzde 25,3 iken, bu oran genç kadınlarda yüzde 2,8 oldu.
– Gençlerin gelecekten umudu azaldı
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2013 yılında yüzde 83,9 olan gelecekten umutlu genç oranı 2014’te yüzde 78’e geriledi. Söz konusu oran, genç erkeklerde yüzde 79,7 genç kadınlarda yüzde 76,4 olarak gerçekleşti.
Öte yandan, 2013 yılında gençlerin yüzde 65,1’i kendini mutlu hissederken, bu oran 2014 yılında 4 puan düşerek yüzde 61,2 oldu. Mutluluk oranı, geçen yıl genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.
– Aile yaşam biçimlerine verilen önem
Gençlere çevrelerindeki kişilerin hangi durumlarına önem verdikleri sorulduğunda, gençlerin yüzde 50,5’i diğer insanların aile yaşam biçimlerine önem verdiğini belirtti. Genç erkeklerde bu konuya verilen önem yüzde 49,5’i, genç kadınlarda ise yüzde 51,5’i buldu.
Geçen yıl gençlerin ikinci sırada önem verdikleri konu yüzde 50,2 ile diğer insanların arkadaş çevreleri, üçüncü sırada önem verdikleri konu ise yüzde 36,6 ile diğer insanların eve giriş çıkış saatleri oldu.
– Genç kadınların siyasete ilgisi arttı
Genç kadınların siyasete olan ilgisi 2013 yılında yüzde 12 iken, geçen yıl bu oran 3,6 puan artışla yüzde 15,6’ya yükseldi. Genç erkeklerde ise siyasete olan ilgi 2,3 puan azalarak yüzde 20,8’e düştü. Gençlerin yüzde 45,2’si, 2013 yılında bilim teknolojiye ilgi duyarken, bu oran her iki cinsiyette de artış göstererek 2014 yılında yüzde 46,6’ya yükseldi.
– Gençleri en çok aileleri mutlu etti
Gençleri mutlu eden kişiler incelendiğinde, kendisini en çok ailesinin mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı, bir önceki yıla göre 1,7 puan artış göstererek yüzde 74,5’e yükseldi. Bu oranın, erkeklerde yüzde 76,9, genç kadınlarda ise yüzde 72,1 olduğu görüldü.
Gençleri mutlu eden değerler de yüzde 49 sağlık, yüzde 21,5 sevgi ve yüzde 18,3 başarı olarak sıralandı. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden genç erkeklerin oranı yüzde 45,7 oldu. Sağlıklı olmayı yüzde 23,6 ile başarı ve yüzde 14,6 ile sevgi izledi. Genç kadınlarda bu oranlar sağlık için yüzde 52,2, sevgi için yüzde 28,1 ve başarı için yüzde 13,1 olarak belirlendi.