Turnalar

Salim TAŞÇI 

Suya, sabuna, zülfükare dokunmamak için, iki turnalar şiirimi yazıyorum. Affola…

TURNALAR
Şeyda bülbül gül dalına küsmeden,
Mor sümbüller, güller boyun bükmeden,
Tomurcuklu sarıçiğdem bitmeden,
Kokular alın da gelin turnalar.
Gökte hoş süzülür turna katarı,
Neşe verir ötüşleri nazları,
Meleşerek gider kuzu davarı,
Ağzından alın da gelin turnalar.
Katar katar gidersiniz ovama,
Selamım götürün baba yurduma,
Dumanı tütmeyen viranhaneme,
Bacadan ot atıp gelin turnalar.
Üçtepe’yi tozla duman sarmadan,
Kara kara bulutları ağmadan,
Lülesi yok Çömçepınar donmadan,
Kanat batırın da gelin turnalar.
Ah çekerim duyuramam sesimi,
Ağlaya ağlaya dövdüm dizimi,
Hasretlik kül etti bu yüreğimi,
Suyundan alın da gelin turnalar.
Sözüm geçmez oldu kırık sazıma,
Baykuşlar tünemiş bahçe bağıma,
Nazlı yârim mendil salsın salıma,
Ağıtın alın da gelin turnalar.
Yozgat’tır ilim, ilçemdir Sorgun,
Toprağım insanı evvelden yorgun,
Benim yüreğimse anadan durgun,
Neşeler saçarak gelin turnalar.
Ağ gelinin yemenisi allıdır,
Çamlığın başı da hep dumanlıdır,
Soğluk’la Cehrilik tümden karlıdır,
Yozgat’a selamım söylen turnalar.
Yavuklumu sorar isem söz olur,
Seven sevdiğini sonunda bulur,
Âşık sevdasına zamanlar durur,
Havadisin alın gelin turnalar.
Âşık Salim der ki; bitti dermanım,
Yüce Allah’adır benim feryadım,
Ahirete ulaştırın selamım,
Mezarım üstünde uçun turnalar.

* * *
TURNALAR
İnce ince duman tüter/ çamlığın başında
Sürmeli yazılıdır/ dağında daşında
Türküler çığırılır/ bahçesinde bağında
Yozgat’a selamımı/ götürün turnalar
Gönülden gönüle gezer/ Bozok yaylası
Toprağımın/ yiğitleri insanın has-ı
Şeker pınarından gelir/ aşıkların sesi saz-ı
Yozgat’a selamımı/ götürün turnalar