TÜRSAB’dan turizme destek sözü

Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA),Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde ‘Davraz Turizm Çalıştayı’ gerçekleştirildi. 3 günlük çalıştay programında Davraz Dağı, Barla, Eğirdir, Yalvaç, Güneykent ile Psidia ve Sagalassos antik kentlerini de gezen İstanbul ve Kapadokya bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinden TÜRSAB üyesi 45 acenta yetkilisi, çalışma gruplarında da beyin fırtınasına katıldı.
Çalışma grupları, mevcut durumu, potansiyeli, altyapı ihtiyaçları, sorunlar ve çözüm önerilerini belirledi. Turizm stratejisi ve eylem planının önemine dikkat çeken çalışma gruplarının tespitlerinde yapılması gerekenlerin başında tanıtım, kurumlar arası koordinasyon ve alanında uzman rehber eksikliğinin giderilmesi geldi. TÜRSAB Yönetimi, diğer acentalara da örnek olabilecek Türkiye’nin tur sayıları ve reklam çalışmaları ile önde gelen 5-6 acenta yetkilisi ile yerel paydaşlarıbiraraya getirerek tur programları oluşturmasını sağlayacak ve turizm sektöründe uygulamalı eğitimler için de destek verecek.
Isparta ve bölgenin tanıtılması ve turizm potansiyelinin harekete geçirilip tur programlarında yeralması hedefiyle gerçekleştirilen Davraz Turizm Çalıştay programıyla önemli bir adım atıldı. ÇalıştayınIsparta BaridaHotels’deki açılış toplantısına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta milletvekili Sait Yüce, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr İlker Çarıkçı, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, TÜRSAB Yönetim Kurulu ve komitelerinin üyeleri, TÜRSAB üyesiseyahat acentalarıile Isparta ili turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler, belediye başkanları, daire müdürleri ve sektör temsilcilerikatıldı. Çalıştay, Isparta’nın sahip olduğu alternatif turizm zenginliği, potansiyelin tanıtımının önemine vurgu yapılan konuşmaların ardından 4 ana konu başlığında çalışma grupları gün boyu sürdü.
ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÖNERİLER
SDÜ’lü akademisyenlerin moderatörlüklerinde‘Davraz Spor Turizmi’,  ‘Isparta Agro Turizm’, ‘Isparta Kültür ve İnanç Turizmi’ ve ‘Isparta Yöresi Sürdürülebilir Doğa Tabanlı (Temelli) Turizm’ konu başlıklı 4 çalışma grubu; Isparta ve bölgesi için analiz, tespit ve sorun-çözüm önerilerini kapanış toplantısında sundu.
Grupların sunumlarında; bilgilendirme ve tanıtım yetersizliği, ilgili kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon eksikliği ile yerel rehber olmaması dikkat çekti. Öneriler de; inanç, kültür, gastronomi ve agro turizm uygulamaları birbiri ile entegre paketler haline getirilip sunulması, konaklama ve yiyecek-işletmesi yatırımlarının gerçekleştirilmesi, hedef kitlenin analizinin yapılıp acentalara tanıtım yapılırken sosyal medya ağlarının aktif kullanılması, bölge tanıtımı için yarı maraton koşusu gibi etkinliklerin düzenlenmesi, turizmle ilgili bölgede gerçekleştirilecek uygulamalarda akademik eğitim kaynaklarının yanı sıra uygulamalı eğitimler için de TÜRSAB’dan destek alınması, TKDK tarafından sunulan hibelerin etkin bir şekilde duyurulup kullanılması sağlanması ile tüm kurumların tam destek verdiği genel bir turizm stratejisi ile eylem planının önemine dikkat çekildi.
SLOGAN VE YENİ TEMALAR
Prof.Dr Cem Çetin’in moderatörlüğündeki Davraz Spor Turizmi Çalışma Grubu, diğer çalışma grupları gibi ihtiyaç ve sorun analizi yaparak hedefler, yapılacak eylemler ile sorumlu olacak kuruluşları belirledi.
Grup; Davraz için yapılması gerekenleri tanıtım için slogan belirlenmeli, kayak öğrenmenin yanısırayeni temalaroluşturulmalı, yüksek irtifa performans analiz ve uygulama ile sporcu merkezi kurulması ve yönetim birimi oluşturulması olarak sıralandı.
Gül, lavanta ve kiraz çiçeği gibi turizm etkinliklerini Doç.Dr. Şirvan Şen Demir’in moderatörlüğünde ele alan Isparta Agro Turizm Çalışma Grubu da, kurumlar, işletmeler ve acentalar arasında iletişimi sağlayacak Bilgilendirme Komisyonu’nun kurulması, konaklama için yerel işletmelerin aile pansiyonculuğunun yayılması, yöre halkının teşviklerle yönlendirilmesi, yerel acentaların sayısının arttırılması, turizm türüyle ilgili yerel rehberlerin bilgilendirme yapmasının önemine dikkat çekti. Agro Turizm Çalışma Grubu, ulaşımda avantajların daha iyi değerlendirilmesi, beldelerin yollarının iyileştirilmesi ve güzergah bilgilendirici levhalar olması, film ve dizilere beldelerin mekan olabilmesi, gül ve lavanta hasatları başlarken medyanın davet edilip ulusal basında yeralınması, yöre halkının turizm işletmeciliğine özendirilip girişimci olarak yetiştirilmeleri, 2-3 gün konaklama sağlayacak terapi, hamam, gül ve lavanta yetiştiriciliği gibi aktivitelerin çeşitlendirilmesi önerilerinde bulundu.
SÜRDÜRÜLEBİLİR DOĞA TABANLI TURİZM
Isparta Yöresi Sürdürülebilir Doğa Tabanlı (Temelli) Turizm Çalışma Grubu da, doğal alanları ve çevreyi koruyabilmek, gelecek nesillerin de yaralanabilmesi adına devamlılığını sağlamak için gerekli ölçüde bu kaynaklardan faydalanmak ve kullanımları yönetmek sürdürülebilir doğal alan yönetimini gerektiğine dikkat çekti. Prof.Dr. Atila Gül’ün moderatörlüğündeki çalışma grubu, doğa tabanlı turizmin sürdürülebilir geliştirilmesinde yapılacakları “Kaynak değerlerin öncelikle korunması ile kontrollü ve sınırlı düzeyde kullanımını sağlamak, sorumluluk almak ve sahiplenmek, doğadaki döngü ve işleyişin farkına varmak ve bilinçlendirmek, disiplinler arası bir çalışmayı başarmak, katılımcılık ve temsil etmeyi gerçekleştirmek, yöre insanlarının katılımını sağlamak, paydaşlar arasında iletişim ve sinerji oluşturmak, bütüncül planlama/tasarım projelerini yapmak, yönetim kararları anlaşılabilir ve uygulanabilir olmak ile yönetişim, kontrol ve izleme organizasyonunu sağlamak” diye özetledi.
Isparta Kültür ve İnanç Turizmi çalışma grubu da, Yrd.Doç.Dr. Ömer Akgün Tekin’in moderatörlüğünde Barla, Yalvaç ve Demokrasi Müzesi gibi turizm değerlerini ele aldı.  Sorunlar ve eylem planıyla çözüm önerilerini belirleyen grup da, inanç ve kültür turizminin birlikte ele alınmasının önemine işaret ederken, kültürel ürünlerin biraraya getirilmesi, konaklama ve yiyecek-içecek altyapısının geliştirilmesi, aile pansiyonculuğunun gelişmesi için TÜRSAB Ev Komitesi’nin ve TKDK gibi kurumların desteklerinden eşgüdüm halinde yararlanılabilmesi için teşvikler konusunda bilgilenmenin sağlanması gerekliliğini ifade etti.