TÜSİAV buluşması

Mehmet Necati GÜNGÖR

Sivili toplum duayeni TUSİAV Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak’ın kuru fasulye davetindeydik.
Üç eski Bakanımız, eski Diyanet İşleri Başkanımız (Mehmet Nuri Yılmaz) iki eski milletvekilimiz, bir sanayicimiz, bir hukukçumuz, bir sanayi odası başkanımızla birlikte 11 kişiydik.
Sarıtoprak, vefa ahlâkına sihip bir dost. Bu davetleri zaman zaman Çankaya semtindeki ofisinde verir, böylece biz eski dostları bir araya getirir.
Vakıf Müdürü hemşehrim Burcu hanımın İspir fasulyesinden yaptığı kuru fasulyeyi afiyetle yerken memleket meselelerini de konuştuk tabiatıyla.
Efsane Adalet Bakanımız Oltan Sungurlu’dan yeni bir siyaset dersi:
Söz, yerel seçimlerden ve adaylardan açılınca, isim vermeden şunu söyledi: “Tanınmış adayların işi herzaman zordur. Herkes haklarında birşeyler söyler. Tanınmamış adaylar daha avantajlıdır. Kimse tanımadığı için, hakkında fazla söz söyleyen olmaz, dolayısiyle seçilmesi kolaylaşır. Biz, bir dönem böyle bir adayla seçim kazandık.”
Tecrübeden ve usta siyasetçiden gelen bir tespitti. Hepimiz katıldık.
Eyüp Doğanlar, Niğde’de iplik fabrikası sahibi olan, 250 kişiye ekmek veren başarılı bir sanayici. Bir ara DSP milletvekilliği de yapmış. Çok yerinde bir öneriyi dillendirdi. Dedi ki: “1. Özel sektörde an az dört yıl çalışmamış bir kimseyi bürokrasiye taşımamak lâzım. Çünkü, özel sektör bir okuldur, bürokrasinin tepesine getirilen insanların öncelikle o okulda yetişmeleri lâzım. 2. Üniversiteler, öğrencilerini fabrikalarda eğitime göndersinler. Orada hem hayatın, hem sanayiin pratiğini öğrenir, ülkeye daha yararlı hizmet üretecek hale gelirler.”
Tıpkı Köy Enstitüleri örneğinde olduğu gibi.
Bir dönem yolsuzluklarla mücadele bakanlığı da yapmış olan emekli general Orhan Kilercioğlu, Tayyip beyin Başbakanlığının ta 2000’li yılların başında ABD büyükelçisi Abroboviç tarafından “Tayyip beyi nasıl bilirsiniz?” sorusuyla örtülü olarak dile getirdiğini, ayrıca Kürt sorunu hakkında sözler ettiğini anlattı. Kilercioğlu’nun aynı zamanda, vaktiyle Afrika ve Ortadoğu’dan sorumlu NATO İstihbarat Başkanı olduğunu da öğrenmiş olduk.
Eski Sanayi Bakanımız M. Tahir Köse de kendi tecrübelerini aktardı. Bilindiği gibi Tahir Köse DYP-SHP koalisyonunun başarılı ve sevilen bakanlarından birisiydi. Çok güzel işlere imza attı, dürüstlükten şaşmadı.
Eski ANAP ve DSP milletvekili Gaffar Yakın, ülkenin iyi bir noktaya evrilmesi için aklı başında insanların bir araya gelip yol göstermeleri veya merkez sağın yeniden ihyası için kolları sıvamaları gerektiğini anlattı.
Ev sahibi Veli bey,  temsil ettiği kurum bakımından siyasi yorumlardan kaçınan bir insan. Sadece dinlemekle yetindi.
Mehmet Doğanlar da bir sanayicimiz. Eyüp doğanların küçük kardeşi. Ankara Sanayi Odası yöneticilerinden.
Av. Celâlettin Solmaz, Ankara Barosu avukatlarından, aynı zamanda, TÜSİAV’ın hukuk müşavirliğini yapıyor.
Çok güzel bir yemekti. Hem karnımızı doyurduk, hem fikrimizi.
Ortak kanaat: Ülke iyiye gitmiyor yönünde oldu.
Eleştiriler saygılı bir üslupla dile getirildi.
Ve her şeye rağmen umutsuzluğa yer olmadığı vurgulandı.
Bu ülke hepimizin.