Tütün üretimine yönelik belge bedelleri için yeni tarife

ANKARA – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerini 2016 yılı için yeniden değerleme oranında (yüzde 5,58) artırdı.

TAPDK’nın, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, ilgili maddeler gereği alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri, 2016 yılı için şöyle uygulanacak:

– Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 73 bin 800 lira,

– Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 36 bin 900 lira,

– Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 36 bin 900 lira,

– Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 3 bin 690 lira.