Ulus’taki iki bina iA�in yA�kA�m kararA� verildi

ANKARA -A�BA?yA?kAYehir Belediye Meclisince, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme AlanA� Projesi kapsamA�nda, bA�lgede bulunan Spor Genel MA?dA?rlA?AYA? ile GA?mrA?k MA?steAYarlA�AYA� binalarA�nA�n yA�kA�lmasA� kararA� alA�ndA�.
Ankara BA?yA?kAYehir Belediyesinden yapA�lan yazA�lA� aA�A�klamaya gA�re, BA?yA?kAYehir Belediye Meclisi,A�2. BaAYkanvekili Nail A�imen baAYkanlA�AYA�ndaki toplantA�sA�nda, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme AlanA� Projesi kapsamA�nda mA?lkiyeti BA?yA?kAYehire ait olan Spor Genel MA?dA?rlA?AYA? ve GA?mrA?k MA?steAYarlA�AYA� binalarA�nA�n yA�kA�lmasA� A�nerisini gA�rA?AYtA?.
Ankara’nA�n tarihi ve kA?ltA?rel mirasA� aA�A�sA�ndan merkezi konuma sahip kentsel sit alanA� iA�erisinde yer alan ve A�evresindeki Birinci Meclis BinasA�,A�Ankara Palas, Ankara ValiliAYi, HacA� Bayram Camisi, Ulus AtatA?rk Heykeli ve Ankara Kalesi’ne kadar uzanan tarihi ve manevi yapA�larA� etkileyen lokasyonda Ankara’ya bir meydan kazandA�rA�lmasA� kapsamA�nda iki binanA�n yA�kA�lmasA�nA�n uygun gA�rA?ldA?AYA?ne dair BaAYkanlA�k yazA�sA�, Meclis’te oy A�okluAYuyla kabul edildi.A� AA�A�klamada gA�rA?AYlerine yer verilen BA?yA?kAYehir Belediyesi BaAYkanvekili Ali GA�kAYin, binalarA�n boAY durduAYunu ve tarihi deAYerlerinin de bulunmadA�AYA�nA� aktardA�. Anafartalar A�arAYA�sA�’ndaki 250 dA?kkandanA�50’sinin boAY olduAYunu ifade edenA�GA�kAYin, AYunlarA� kaydetti: “Spor Genel MA?dA?rlA?AYA?nA?n altA�nda da sadece 5-6 esnaf bulunuyor. BunlarA�n, Anafartalar A�arAYA�sA� yA�kA�lana kadar buraya taAYA�nmasA� da sA�z konusu olabilir.A�YA�kA�mlar hemen gerA�ekleAYmeyecek. Oradaki esnafA�n maAYdur olmamasA� iA�in gerekli istiAYareleri BA?yA?kAYehir Belediye BaAYkanA�mA�z Mustafa Tuna ile yapA�yoruz.”