A?ye sayA�sA� yA?kseldi

ANKARA – CHP’nin A?ye sayA�sA� 1 milyon 219 bin 783’e yA?kseldi. CHP Merkez YA�netim Kurulunca (MYK), 3-4 Azubat’ta gerA�ekleAYtirilecek 36. OlaAYan Kurultay A�ncesi hazA�rlanan raporda, genel sekreterliAYin A�alA�AYmalarA�na yer verildi.
Buna gA�re, 3 Ocak 2018 itibarA�yla CHP’de parti kA?tA?AYA?nde kayA�tlA� asA�l A?ye sayA�sA� 1 milyon 219 bin 783 oldu.KayA�tlA� A?yelerin, 388 bin 361’i kadA�nlardan, 97 bin 721’i ise 1988 doAYumlu olanlar temel alA�nmak kaydA�yla genA�lerden oluAYtu. Partide, kadA�n A?yelerin daAYA�lA�mA� yA?zde 31,8 olurken, genA� A?yelerin daAYA�lA�mA� ise yA?zde 8 dA?zeyinde gerA�ekleAYti.
Raporda il bazA�nda A?ye sayA�larA�na da yer verildi. Buna gA�re, CHP’nin en fazla A?yesi 259 bin 625 ile A�stanbul’da bulunuyor. Bunu 149 bin 436 ile A�zmir, 82 bin 124 ile Ankara, 45 bin 434 ile Adana, 42 bin 976 ile Antalya ve 40 bin 499 ile Mersin takip ediyor.
CHP’nin en az A?yesinin bulunduAYu il ise 373 ile Bayburt oldu. Bayburt’un ardA�ndan CHP’nin en az A?yesinin bulunduAYu il 663 ile Hakkari.
Parti kA?tA?AYA?ne kayA�tlA� 1 milyon 219 bin 783 A?yeden, fotoAYraflarA� kimlik kartA� A�A�karmaya elveriAYli olan 1 milyon 123 bin 810 A?yeye kimlik kartA� dA?zenlendi. Parti kA?tA?AYA?ne aktarA�mlarA� tamamlanan yeni A?yelerden 9 bin 680’inin kimlik kartlarA�nA�n yapA�mlarA� ise sA?rA?yor.