Uzaktan sınavlarla not verilebilecek

ANKARA (ANKA) – Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Değişiklikle birlikte, e-sınav ve benzeri uzaktan ölçme değerlendirme araçları ile sınavlar yapılabilecek. Proje okullarının kurulması ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı değişiklikle birlikte, merkezi sınavla öğrenci alan liselerde hazırlık sınıfı ve seçmeli derslerin açılması kolaylaştırıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Değişiklikle birlikte, Yazılı ve uygulamalı sınavların yanı sıra, e-sınavlar ile performans çalışması, proje, ürün veya e-portfolyo dosyası gibi çalışmalar da ölçme araçları arasına alınarak uzaktan eğitim kapsamında yapılacak ölçme ve değerlendirme araçları, yönetmeliğe girdi. Değişikliğe göre, öğrencilere resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilen ödev verilemeyecek. Ayrıca lise öğrencilerinin nakilleri ile ilgili de değişiklikler yapıldı.
OKUL BİRİNCİLİĞİ İÇİN STAJ TAMAMLAMA ŞARTI KALDIRILDI: Değişiklikle, stajını tamamlayamayan öğrencinin okul birincisi olmasını engelleyen ibare, yürürlükten kaldırıldı.
10 ÖĞRENCİNİN TALEBİ İLE YABANCI DİLDE MATEMATİK VE FEN SINIFI
AÇILABİLECEK: Merkezi sınavla öğrenci alan bütün orta öğretim kurumlarında hazırlık sınıfları açılabilecek. Hazırlık sınıfı bulunan okullarda, matematik ve fen bilimleri grubu dersleri, uygun öğretmen bulunması halinde, 10 öğrencinin talebi ile yabancı dilde yapılabilecek. Daha önce 12 öğrencinin talebi aranıyordu.
SEÇMELİ DERS AÇILMASI KOLAYLAŞTIRILDI: Yönetmelikte seçmeli derslerin açılması da kolaylaştırıldı. Buna göre, yeteneğe bağlı seçimlik derslerde 10 öğrencinin talep etmesi şartı aranmayacak, mesleki seçmeli derslerin açılabilmesi için 8 öğrencinin talebi yeterli olacak. Daha önce şubat ayında yapılan ders seçimi işlemleri artık aralık ve ocak aylarında, ikinci dönem başlamadan önce yapılacak.
SORUMLULUK SINAVLARINDA SINIF KONTENJANI SINIRLANABİLECEK: Sorumluluk sınavlarında sınıf kontenjanları “genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda” Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince yeniden belirlenebilecek. Sınıflara alınacak öğrenci sayısı kısıtlanabilecek. Ayrıca sorumluluk sınavlarında, başarı notu 50 olarak belirlendi.
Yönetmelik değişikliği ile, doğal afet, salgın hastalık gibi olağanüstü hallerde, öğretmenlerin Bakanlık tarafından yaz tatillerinde de görevlendirilmesinin önü açıldı. Doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle dönemin tamamlanamaması durumunda, ders saati dışında telafi dersi yapılması yönetmeliğe eklendi.
DERS PROGRAMI HAZIRLANIRKEN ÖĞRETMENLERİN BAZI ÖZEL DURUMLARI
DİKKATE ALINACAK: Engeli bulunan, engelli ya da bakmakla yükümlü olduğu engelli birey olan ya da süt izni kullanan öğretmenler için ders programı, özel durumları dikkate alınarak hazırlanacak.
BAKANLIK OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK: İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda, Bakanlık yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları ayrıca belirleyebilecek.
BECERİ SINAVLARINDA KAMERA KAYDI ALINACAK: Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11 inci ve 12 nci sınıf öğrencilerinin beceri sınavı; Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık/ustalık beceri sınavı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılacak ve kamera kaydına alınacak.
DİSİPLİN CEZASI ALARAK İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİ GERİ DÖNEBİLECEK: Aldığı disiplin cezası sonucu okul ile ilişiği kesilerek Açıköğretim lisesine kaydı yapılan öğrencilerin, davranışlarının olumlu yönde değişmesi ve iyi hallerinin görülmesi üzerine haklarındaki disiplin cezası öğretmenler kurulunca kaldırılabilecek.
PROJE OKULLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME: Okullar, milli eğitim müdürlüklerine proje okulu olmak için başvurabilecek. Proje okullarında okul yönetimine rehberlik yapmak üzere danışma kurulu kurulabilecek. Akademik başarıları ile öne çıkan okullar proje okulu olabileceği gibi, dezavantajları dolayısıyla gelişimini sergileyemeyen okullarla tematik eğitim vermek üzere belirlenen ve tematik eğitim programını uygulamakta belirli bir başarıyı sağlamış olan okullar proje okulu olmak için başvurabilecek. Bakanlıkça ulusal veya uluslararası düzeyde yeni ya da farklı bir program veya proje uygulayan okullar ile, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgesi, serbest ticaret bölgesi, ilgili alanda büyük ölçekli işletme veya sivil toplum kuruluşları ile eğitim yapılan meslek alanlarına uygun kendine has uygulamalar ve kapsamlı çalışmalar içeren konularda protokol yapılmış ve bu protokol kapsamında çalışmalar yürütülen okullar da proje okulu olmak için başvurabilecek.