Varank: Akıllı şehirler 10 yılda 20 trilyon dolarlık katkı sağlayacak

Kocaeli – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık.” dedi. Bakan Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince “Şehircilik ve Mutlu Şehir” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin de insanlar gibi karmaşık ve sofistike yapılar olduğunu söyledi.
Bir toplumun, sosyal, kültürel, siyasi, tarihi ve dini tüm özelliklerinin birebir şehirlerinden hissedilebileceğini, her şehrin ev sahipliği yaptığı toplumun ruhunun bir yansıması olduğunu, kentlerin aynı zamanda dinamik yapılarıyla üretimin, büyümenin, yeniliğin, aklın ve bilgenin de merkezi olduğunu anlatan Varank, “Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde yaşarken, küresel gelirin yüzde 80’i kentlerde üretiliyor. Bu oran ülkemizde yüzde 90’lar seviyesinde. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma, birbirini tamamlayan, doğrudan etkileşimli süreçler.” diye konuştu.
Varank, çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçtiklerini, üretimin ve tüketimin tüm kodlarını değiştirmeye başlayan teknolojik gelişmelerin, şehirleri de doğrudan etkilediğini ifade ederek, hükümet olarak her zaman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmenin, refahlarını daha da yükseltmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete kadar uyguladıkları tüm politikaların bu amaca odaklandığını, şehirleşmenin de her zaman öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten Varank, “İnsanı merkeze alarak doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak önceliğimiz. Bu noktada biz bakanlık olarak teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik ediyoruz. Akıllı şehirlere de bu yüzden çok önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.