Yabancı öğrencilere teşvik

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yabancı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmeleri için “uluslararası öğrenci ve mezun bilgi sistemi” oluşturmayı planlıyor. İlk defa gelecek yabancı öğrencinin uçak bileti, öğrenim ücreti, aylık sigorta prim giderleri ile barınma ücretleri başkanlık bütçesinden karşılanacak.
FETÖ’nün başta ABD olmak üzere birçok ülkede, eğitim ve diğer alanlarda Türkiye aleyhine gerçekleştirdiği “lobi faaliyetleri” nedeniyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 2017 yılındaki yurt dışı faaliyetlerini artıracak.
Başkanlığın bu faaliyetlerine ve gelecek yılki hedeflerine, 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında yer verildi, ayrıca yabancı öğrencilere yönelik projeler anlatıldı.
Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için, akademik ve mesleki rehberlik ile sosyal ve kültürel rehberlik hizmetlerinin planlanarak uygulanacağı belirtilen kitapçıkta, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hazırlanan uluslararası öğrenci strateji belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, başkanlıkta “uluslararası öğrenci ve mezun bilgi sistemi”nin oluşturulmasının planlandığı belirtildi.
Kitapçıkta, diğer faaliyet ve hedefler şöyle sıralandı:
– 2016 yılında yurt dışı merkezlerde seçici kurullar vasıtasıyla başkanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye’de eğitim görecek olan burslu uluslararası öğrencilerin seçim çalışmaları 2017 yılında da gerçekleştirilecek.
– Türkiye’ye “Türkiye bursları” kapsamında yeni gelecek olan yaklaşık 5 bin uluslararası öğrenci ile Türkiye’de eğitim gören 16 bin civarındaki uluslararası öğrenciyi ilgilendiren burs sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek.
– Uluslararası öğrenciler arasından ihtiyaç duyulanlara 3 aylık Türk Dili Yaz Kursu ve başarı destek bursu verilecek.
– Türkiye’ye “Türkiye Bursları” kapsamında gelen uluslararası öğrencilerin eğitim süreçlerinin verimli geçmesi açısından, ilk defa gelecek olan ve mezun olan her bir öğrenci için, yıllık bir defaya mahsus olmak üzere uçak bileti verilmesi, öğrenim ücretleri, aylık sigorta primi giderleri ile barınma (yurt) ücretlerinin başkanlık bütçesinden karşılanması planlanıyor.