Yasalara aykırı Av Turizmi Uygulama Talimatı iptal edilmeli!

Hayvan hakkı savunucuları, İstanbul Danıştay 10. Daire Başkanlığı’nın önünde yaptıkları basın açıklamasıyla “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nın iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı açılan davaya müdahil olduğunu duyurdu. Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu ile Türkiye Vegan Derneği’nden oluşan ve “Av Turizmi Uygulama Talimatı’na karşı hayvanların yaşam hakkını savunan dernekler, söz konusu talimatın “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilke ve esaslarına aykırı olduğunu” savundu

SULTAN YAVUZ – Hayvan hakları dernekleri, “Av Turizmi Uygulama Talimatı’na karşı açılan iptal davasına müdahil olduğunu” duyurdu. İptali istenen talimat, nesli tehlike altındaki türler dahil çok sayıda hayvanın hayatını ihaleye açıyor.
Müdahillik başvurusunu 2 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da, Danıştay 10. Daire Başkanlığı’nın önünde gerçekleştirdikleri açıklamayla duyuran Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Vegan Derneği Türkiye, söz konusu talimatın özünde hayvanların yaşam hakkı ihlali olduğuna dikkat çekti. Hayvanlara Adalet Derneği’nden Avukat Barış Karlı, hukuki çalışmaya Yunuslara Özgürlük Platformu ile Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin de destek verdiğini belirtti. Karlı, “Başlı başına bir hayvan hakları ihlali olan av konusundaki mevzuata aykırı uygulamalar çalışma alanımız” diyerek, müdahillik başvurularının kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
“Talimat yasalara aykırı”
Açıklamada, Vegan Derneği Türkiye adına söz alan Ebru Arıman, talimatın avlanarak öldürülmesine izin verdiği hayvan türlerini sıraladı. Arıman, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün ilgili talimat yoluyla çıkardığı av izinlerinin, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi ile Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olduğuna dikkat çekti.
Arıman şöyle konuştu:
“Yaban koyunu, dağ keçisi, yaban keçisi, tüm geyik türleri ve yaban domuzu koruma altındaki türler arasında yer almasına rağmen bugün av turizmi ihaleleriyle yaşamları ve türlerinin geleceği satılığa çıkarılıyor. Oysa T.C. Anayasası’nın 90. maddesi usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu vurgular. Unutulmamalıdır ki bütün hayvanlar eşit doğar ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun temel hükümlerinde belirtildiği gibi yaşama hakkına sahiptir. Kanunun 8. maddesine göre ise, bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaklanmış ve idari yaptırıma tabi tutulmuştur. Doğayı ve hayvanları korumakla yükümlü kurumlar misyon ve amaçlarının dışına çıkmıştır.”
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden Fatma Biltekin ise açıklamada, “Bugün; hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemleri almasını beklediğimiz devletin, maddi çıkar sağlamak için, nesli tehlike altındaki türler dâhil, yok olmak üzere olan yaban hayatını tehdit eden bu talimatı acilen iptal etmesi gerekiyor” dedi.
Davacı Hediye Gündüz: “Öldürmenin turizmi olamaz”
Tarım Orman Bakanlığı’na karşı Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Hediye Gündüz’ün açtığı dava, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı’nın iptalini talep ediyor. Söz konusu talimat, Anadolu Yaban Koyunu, Ceylan, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi, Karaca, Melez Yaban Keçisi, Kızıl Geyik, Yaban Keçisi ve Yaban Domuzu gibi nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin öldürülmesine müsaade ediyor.
Aynı zamanda Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu’nda faaliyet gösteren Davacı Hediye Gündüz Antalya, Erzincan, Dersim, Urfa ve Eskişehir’de açılan av ihalelerinin durdurulduğuna dikkat çekerek, “Dağlarımızın asıl sahipleri olan canlıları, yaşam alanına giderek, yaşadıkları yerde vurmak cinayettir. Dağlarda son derece sağlıklı, kendi kendini besleyen, koşan, oynayan, insanlara muhtaç olmadan yaşayan canlılar av adı altında öldürülemez! Ayrıca, turizm ve avı yan yana getirmek de bir başka garabettir. Turizmin asıl amacı, gezmek, başka kültürleri tanımak ve iletişim kurabilmektir; turizm cinayet için yapılamaz! Öldürmenin turizmi olamaz! Bu yanlış durdurulmalıdır” dedi.