Yer üstü sularında çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi

ANKARA  – Tarım ve Orman Bakanlığının “Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’i” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, doğal su kütleleri için iyi ekolojik ve kimyasal duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleri için ise iyi ekolojik potansiyel ve kimyasal duruma ulaşmak esas olacak.
Çevresel hedeflerin sağlanması amacıyla yer üstü sularının kalitesinde kötüleşmenin olmaması ve tüm su kütlelerinin korunmasıyla iyileştirilmesine yönelik tedbirler uygulamaya konulacak. Hedefler belirlenirken, su kütlelerinin farklı kullanım ve koruma statüleri dikkate alınacak.
Hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirler belirlenirken, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlikleri değerlendirilecek. Çevresel hedeflere ulaşılamaması durumunda, hedefe ulaşma tarihi ötelenecek veya tedbirlerde değişikliğe gidilecek. Son tarihin ötelenmesine rağmen iyi duruma ulaşılamaması durumunda daha düşük hedefler konulabilecek. Mücbir sebepler, kazalar ya da doğal sebeplerden dolayı su kütlesinin durumunda geçici bozulma kabul edilecek ve koşullar elverdiğinde iyi duruma ulaşılacak. Ülke menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilen yeni sürdürülebilir faaliyetlerin ya da yer üstü su kütlesinin fiziksel özelliklerindeki yeni değişikliklerin sonucunda çevresel hedefin sağlanamaması ya da durumunun çok iyi durumdan iyi duruma gerilemesi kabul edilebilecek.
Su kalitesinin belirlenmesi
Doğal su kütlelerinin ekolojik durumu ile büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin ekolojik potansiyeli biyolojik, hidromorfolojik, genel kimyasal ve fizikokimyasal kalite bileşenleriyle belirli kirleticiler dikkate alınarak belirlenecek.
Doğal, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin kimyasal durumu ilgili mevzuatla belirlenen öncelikli maddeler dikkate alınarak tespit edilecek.
Su kütlesinin nihai sınıfı belirlenirken ekolojik ve kimyasal durumları birlikte değerlendirilecek. Sınıf tespitinde ekolojik durum belirleyici olacak.
Hedeflerin sağlanması
Doğal bir su kütlesi için belirlenen ekolojik durum sınıfının “çok iyi” veya “iyi”, kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış sayılacak.
Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay bir su kütlesi için de belirlenen ekolojik potansiyelin “iyi ve üzeri” ve kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış kabul edilecek.