RESMİ İLANLAR

ANKARA 16. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANEN TEBLİGAT


2023-09-16 00:00:5873 okunma

ANKARA 16. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANEN TEBLİGAT

T.C.
ANKARA16. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2022/497 Esas

Mahkememizin 2022/497 E sayılı dosyasında davacı BESMA ABİD tarafından davalı MUHAMMED KURDİ aleyhine açılan boşanma davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmesi sebebi ile; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili tarafından açılan dava dilekçesinde, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesini, müşterek çocuğun geçimi için işbu boşanma davasında verilecek olan hüküm kesinleşene kadar aylık 2.000 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine, verilecek hükmün kesinleşmesine binaen söz konusu nafakanın iştirak nafakasına dönüştürülmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına, davalı tarafın TMK md. 175 gereğince boşanma nedeniyle önceki maddi imkanlarına nazaran yoksulluğa düşecek olan davacı lehine aylık 1.000 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına, davalı tarafın, boşanmada kusursuz taraf olan davacı lehine mevcut veya beklenen menfaatlerinin boşanma dolayısıyla zarara uğraması nedeniyle 50.000 TL maddi, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle 100.000 TL manevî tazminat ödemesine hükmedilmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava edilmiş olmakla;
HMK’nın 122 ve 127.maddeleri uyarınca dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK’nın 129. maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK’nın 128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK’nın 131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01892335

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.