RESMİ İLANLAR

ARAÇ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


2023-04-17 00:00:16185 okunma

ARAÇ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünce, Trafikten Çekme Belgeli, 1999 Model Isuzu Marka, 03.06.058 T.C.O Nolu, 2500 CC Dizel, 4×4 Çift Kabin Pick-Up araç satışı,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesine göre Açık Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin:
a) Adresi                                 : Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstanbul Yolu Üzeri, 1/1,
Kızılcahamam-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası   : 0312 736 11 31- 0312 736 10 45

2. İhalenin:
2.1) Yapılacağı Yer                 : Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü  İdare Binası, Müdür
Yardımcısı Odası
2.2) Tarih ve Saati                   : 25/04/2023 – 14:00
2.3) Teklifin Verilme Yeri, Tarih ve Saati: 25/04/2023 – 14:00

3. İhale Konusu Aracın:
3.1) Aracın, Modeli, Cinsi ve Markası: Trafikten Çekme Belgeli, 1999 Model Isuzu Marka, 03.06.058
T.C.O Nolu, 2500 CC Dizel, 4×4 Çift Kabin Pick-Up araç satışı
3.2) Muhammen Bedel                        :105.000,00 TL
3.3) Geçici Teminat Bedeli                  : 3.150,00 TL

4. İsteklilerin İhaleye Katılabilme Şartları
4.1) Adres Beyanı, telefon numarası, faks numarası (Varsa) ve e-mail adreslerini (varsa) bildirmeleri,
4.2) T.C. kimlik numarası veya vergi numarasını bildirmeleri,
4.3) Orman İşletme Müdürlüğü adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektubu.
4.4) Posta yoluyla teklif verilmesi halinde; şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.
4.5) İdareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”.
4.6) Noter tasdikli imza beyannamesi, belediye adına katılacaklar için encümen kararı.
4.7) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi).
4.8) Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi; şirket adına iştirak edilmesi halinde, şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi; ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki Muhasebe Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü veznesine ya da T.C. Ziraat Bankası Kızılcahamam Şubesi’ndeki IBAN TR88 0001 0000 1203 1295 6250 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.

5. Tekliflerin Sunulma Şekli
5.1. İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, usulüne uygun düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında ve ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
5.2. İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; muhammen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
5.3. Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir.
5.4. Aracın alım ve satış sonrası tescil giderleri, her türlü vergi, resim ve harç giderleri ile nakil giderleri alıcıya aittir.
5.5. Satışa sunulan aracın satışı peşin olup, vadeli satış kabul edilmez.
5.6. Satışa sunulan araç İşletme Müdürlüğümüz oto parkında görülebilir. Satışa çıkan araç görüldüğü şekilde satılacak olup, sonradan herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır.
5.7. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
5.8. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
6. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.İhaleye katılacakların belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ve belgeleri ile birlikte ihale komisyonuna müracaatları İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01813500

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.