RESMİ İLANLAR

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKUL İHALESİ


2023-05-05 00:00:48630 okunma

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKUL İHALESİ

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLERİN İHALESİ (17.05.2023 SAAT:14:00)
SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ ADRES ALAN TÜRÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 061010182004 ANKARA ALTINDAĞ Anafartalar Mh. Kizilbey Sk. 3. Vakif İşhani No:3 Daire:4 Kat:Zemin Altindağ/Ankara Ada:4401 Parsel:1 8,00 BÜRO-İŞYERİ 150,00 54,00
2 061010182020 ANKARA ALTINDAĞ Anafartalar Mh. Kizilbey Sk. 3. Vakif İşhani No:3 Daire:7-8-9-10 Kat:2 Altindağ/Ankara Ada:4401 Parsel:1 76,27 BÜRO-İŞYERİ 1.000,00 360,00
3 061010182034 ANKARA ALTINDAĞ Anafartalar Mh. Kizilbey Sk. 3. Vakif İşhani No:3 Daire:1-2 Kat:4 Altindağ/Ankara Ada:4401 Parsel:1 31,25 BÜRO-İŞYERİ 600,00 216,00
4 061010182051 ANKARA ALTINDAĞ Anafartalar Mh. Kizilbey Sk. 3. Vakif İşhani No:3 Daire:8 Kat:5 Altindağ/Ankara Ada:4401 Parsel:1 19,22 BÜRO-İŞYERİ 650,00 234,00
5 061010188038 ANKARA ALTINDAĞ Doğanbey Mh. Çankiri Sk. Argincik No:67 Daire:2 Kat:6 Altindağ/Ankara Ada:17930 Parsel:7 19,04 BÜRO-İŞYERİ 550,00 198,00
6 061010188040 ANKARA ALTINDAĞ Doğanbey Mh. Çankiri Sk. Argincik No:67 Daire:4 Kat:6 Altindağ/Ankara Ada:17930 Parsel:7 19,04 BÜRO-İŞYERİ 550,00 198,00
7 061010188041 ANKARA ALTINDAĞ Doğanbey Mh. Çankiri Sk. Argincik No:67 Daire:5 Kat:6 Altindağ/Ankara Ada:17930 Parsel:7 40,63 BÜRO-İŞYERİ 1.000,00 360,00
8 061010188050 ANKARA ALTINDAĞ Doğanbey Mh. Çankiri Sk. Argincik No:67 Daire:6 Kat:7 Altindağ/Ankara Ada:17930 Parsel:7 29,25 BÜRO-İŞYERİ 450,00 162,00
9 061030141000 ANKARA MAMAK Şahintepe Mah.Hocalı Cad. 663.Sokak Dış Kapı No:112/61-A
Kat:Zemin Mamak Ankara 36515 Ada 3 Parsel
107,30 DEPOLU DÜKKAN İŞYERİ 1.000,00 360,00
10 061030172000 ANKARA MAMAK Kusunlar-İmar Mh. Mamak/Ankara Ada:50428 Parsel:2 3.253,00 ARSA 270,00 97,20
11 061200002002 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 95 Parsel 15.000,00 TARLA 3.000,00 90,00
12 061200002003 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 25.000,00 TARLA 5.000,00 150,00
13 061200002019 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 20.000,00 TARLA 4.000,00 120,00
14 061200002066 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 27.000,00 TARLA 5.400,00 162,00
15 061200002067 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 14.000,00 TARLA 2.800,00 84,00
16 061200002121 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 12.500,00 TARLA 2.500,00 75,00
17 061200002174 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 14.000,00 TARLA 2.800,00 84,00
18 061200002175 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 85.000,00 TARLA 17.000,00 510,00
19 061200002177 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 22.000,00 TARLA 4.400,00 132,00
20 061200002178 ANKARA NALLIHAN Ankara Nallıhan Çayırhan Softaboğazı  528 Ada 92 Parsel 22.000,00 TARLA 4.400,00 132,00
21 061200003034 ANKARA NALLIHAN Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Meydani Sk. Kocahan No:29 Daire:34 Kat:1 (Üst) Nallihan/Ankara Ada:120 Parsel:7 26,20 DÜKKAN/İŞYERİ/B ÜRO 450,00 162,00
22 061200003037 ANKARA NALLIHAN Nasuhpaşa Mh. Cumhuriyet Meydani Sk. Kocahan No:29 Daire:37 Kat:1 (Üst) Nallihan/Ankara Ada:120 Parsel:7 13,10 DÜKKAN/İŞYERİ/B ÜRO 250,00 90,00
23 061270013000 ANKARA ÇUBUK Cumhuriyet Mh. İşyeri No:55 Daire:55 Kat:4 Çubuk/Ankara
Ada:5064 Parsel:7
20,00 BÜRO 65,00 23,40
24 141060012000 BOLU GÖYNÜK Bolu Göynük Çamlıca Arazi(Sulak) 101 Ada 46 Parsel 6.835,10 TARLA 1.450,00 43,50
25 141060012002 BOLU GÖYNÜK Bolu Göynük Çamlıca Arazi(Sulak) 101 Ada 48 Parsel 4.044,23 TARLA 850,00 25,50
26 141060012003 BOLU GÖYNÜK Bolu Göynük Çamlıca Arazi(Sulak) 101, 104 Ada 15, 20, 21, 8,
11 Parsel
14.271,18 TARLA 3.000,00 90,00
27 141060100000 BOLU GÖYNÜK Örencik Mh. Köprü Başi Sk. Göynük/Bolu Ada:182 Parsel:3 389,64 TARLA 500,00 15,00
28 181030009011 ÇANKIRI ELDİVAN Çankırı Eldivan Bahçelievler Vakıf 129 Ada 25 Parsel 561,00 TARLA 200,00 6,00
29 181030009031 ÇANKIRI ELDİVAN Çankırı Eldivan Bahçelievler Vakıf 129 Ada 25 Parsel 2.016,00 TARLA 350,00 10,50
30 181110008000 ÇANKIRI YAPRAKLI Camikebir Mah. Cumhuriyet Cad.(Fethiye) Kapı No:2/A-2 Yapraklı Çankırı 279 Ada 7 Parsel 22,28 DÜKKAN 411,00 147,96
31 181110008001 ÇANKIRI YAPRAKLI Camikebir Mah.Cumhuriyet Cad.(Fethiye) Kapı No:4/A Yapraklı Çankırı 279 Ada 7 Parsel 26,67 DÜKKAN 595,00 214,20
32 181110008002 ÇANKIRI YAPRAKLI Camikebir Mah. Cumhuriyet Cd/Sok. Dış Kapı No:4 /2 Yapraklı Çankırı 279 Ada 7 Parsel 25,58 DÜKKAN 719,00 258,84
33 181110008003 ÇANKIRI YAPRAKLI Camikebir Mah. Cumhuriyet Cd (Fethiye) Dış Kapı No:2/B-2 Yapraklı Çankırı 279 Ada 7 Parsel 27,49 DÜKKAN 490,00 176,40
1-) Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlardan büro, işyeri, dükkan ve arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre  aylık muhammen bedelleri üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar, tarla vasıflı taşınmazlar ise dönemsel  muhammen bedelleri üzerinden 31.08.2024  tarihine kadar geçerli olup, Ayrıca İdarenin süre uzatımını uygun görmesi halinde; Müteakip yıllar için ; ihalede ortaya çıkacak kira bedeline , kira başlangıç tarihi içinde TÜİK tarafından  açıklanan TÜFE (Oniki aylık Ortalamalara Göre % oranı ) Oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır.2-) Katılımcılar tarafından muhammen bedelin üzerine en az %10 oranında yukar yuvarlanarak artış yapılacaktır.

3-) İhale açık teklif usulü ile 17.05.2023 günü saat 14:00 ’da Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:133 Kızılay/ANKARA adresindeki 8.Katta bulunan  ihale salonunda yapılacaktır. İhale salonuna ve ihale katına yalnızca ihaleye girecek kişiler kabul edilecektir.

4-) İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilecektir.

5-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminat makbuzu ile birlikte, şahıs olarak ihaleye girecekler için ikametgâh belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir) ve nüfus cüzdan sûreti, adli sicil kaydı, ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,  Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri,      şirket olarak gireceklerden;  Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile yetkililere ait İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile, dernek/kooperatif/vakıf ise yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi ve yetki belgesi ile yöneticilerinin adli sicil kaydı, ihaleden yasaklı olmadığına ilişkin tüzel kişiliğin ve yöneticilerin ayrıca vekaletname ile girilmesi halinde yine vekilin adli sicil kaydı ve ihaleden yasaklanmadığına dair belgeler ile birlikte 16.05.2023 tarihi saat 12:00’e kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale bürosuna müracaat etmesi gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların evrakları (ticaret sicil gazetesi hariç)  içinde bulunulan yıla ait olacak, daha önceki yıllara ait olanlar kabul edilmeyecektir.) Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.  (İhaleye gireceklerin Mernis kaydı sorgulanacak olup, Mernis üzerinde kaydı olmayanlar ihaleye kabul edilmeyeceklerdir.) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri içinde bulunulan yıla ait)

6-) Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde girilecek yerin dosya numarası ile ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilereken geç 16.05.2023 tarih ve Saat : 12:00’e kadar Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR150001500158007309663980 nolu hesabına yatırılacak olup, bu saatten sonra geçici teminat yatıranlar ihaleye alınmayacaklardır.

7-) Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde 2023 yılına ait noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.  Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.

8- ) İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited, Kolektif, Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname getirmek zorundadır.

9-) Kiralanan taşınmazlar sözleşme yapılan tarihten itibaren sözleşme bitim tarihine kadar  İdaremizin sözleşmenin yenilenmesini uygun gördüğü takdirde takip eden yıllarda ise;kira bitiş tarihine 3 (üç) ay kala devre konu olamaz.

10-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. ihaleye giren şahıs/tüzel kişilik taşınmazı görerek ve mevcut haliyle (küçük ve/veya masraflarını kendisi karşılamayı kabul beyanıyla) kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır.

11-) İdaremize dolaylı ve/veya dolaysız olarak kira borcu bulunanlar ve mahkemelerde İdare ile hukuki ihtilafi bulunanlar, ihalelerden yasaklı olan talipliler ile  kira sözleşmesi İdaremiz tarafından fesh edilen kiracılar ve bunların 1. derece yakınları ile reşit olmayanlar  ihaleye kesinlikle alınmayacaktır. İhale sonrasında hakkında  dolaylı veya doğrudan terör örgütü iltisakı olduğu tespit edilenlerin sözleşmeleri imzalanmış olsa bile derhal fesh edilerek hakkında tahliye davası açılacaktır.

12-) Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların muhammen bedelleri onarım ihtiyacına göre belirlenmiştir. Onarımlar kiralayan kişilerce karşılacanacak İdaremizden herhangi bir şekilde masrafları talep ve/veya kira indirimi / kira artışı yapılmaması v.b hususlar talep edilmeyecektir.

13-) Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. 5737 Sayılı Kanun gereğince kiraya verilen vakıf taşınmazı  Yangın, Hırsızlık ve Doğal Afetlere karşı kiracı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunlu olup, Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

14-) Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5.günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir.Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.

15-) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.

16-) Kiracı, elektrik ,su , doğalgaz v.b abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, aboneliklerin üzerine alınmasından şartname, sözleşme yükümlülükleri yerine getirildikten sonra iade edilebilecektir.

17-) Sözleşme yapmaya hak kazanan kişi/tüzel kişiliklerden sözleşmeye davet tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde (6363 sayılı Kanunun 53. maddesi ile değişik 6217 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında Vakıf Taşınmazları Usul ve Esaslarının 12.Maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiralarında ayrıca güvence alma borcu getirilmiş olup, güvence bedeli 3 aya kadar alınabilecek olduğundan) en az bir  kira bedeli tutarında güvence bedeli  ile sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi arasında oluşan toplam kira bedelinin %6’sı(yüzde altısı) oranına kadar kati teminat kiracılardan tahsil edilecek ve 2886 Sayılı Yasa Kapsamında tebliğ tarihinden 15 gün içinde kira sözleşmeleri noterden tescil ettirilecektir.

18-) İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler belirli bir süre ile tüm ihalelerden yasaklanır.

19-) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra (iade talep dilekçesi verilmesine müteakip) 15 gün içerisinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)

20-) İdaremiz ihaleyi istediği sırayla yapmakla ve /veya ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01820276

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.