Gazeteci Sedat Bozkurt: Süreç devam ederse Erdoğan ile Esad Bağdat’ta bir araya gelecek Gazeteci Sedat Bozkurt: Süreç devam ederse Erdoğan ile Esad Bağdat’ta bir araya gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Alibey Barajı havzasında maksimum su kotunda kalan yapı ve taşınmazların kamulaştırılarak kaldırılacağını bildirdi.

İSKİ, Pirinççi köyünde Alibey Barajı'nın yakınında yer alan 38 evin, su kotasının artırılacağı gerekçesiyle kamulaştırılarak tahliye edileceği yönünde basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada şöyle denildi:

“Alibey Barajı'nın tam kapasiteli olarak İstanbul' a temiz su verebilmesi için 26 m -29,75 m kotları arasında kalan ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan parsellerin kamulaştırma işlemlerinin yapılması hususu DSİ Genel Müdürlüğü'nce İdaremize bildirilmiştir. Kurumumuz Alibey Barajı'nda suyu 26 kota kadar kullanabilmektedir. 26 kottan sonra bölgeyi su basmaması için barajdaki su tahliye edilmek zorundadır. Kuraklığın yoğun hissedildiği son yıllarda suyun tahliye edilmesi İstanbullular adına olumsuz etki yaratmaktadır.

Alibey Baraj Havzası'nda maksimum su kotunda kalan yapı ve taşınmazların kamulaştırılarak kaldırılması zaruridir. Alibey Barajı 26 m-29,75 m kotları arası "Maksimum Su Kotu" altında kalan parsel ve bu parseller üzerinde bulunan yapı ve diğer muhdesatlar ile göl mutlak koruma alanında kalan yapıların kamulaştırma işlemlerine yönelik alınan kamu yararı kararları Bakanlık oluru ile onaylanmıştır.

“Kamulaştırma çalışmaları sürmektedir”

Bu kapsamda kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, 3 adet parsel ile parsellerin üzerindeki mesken, müştemilat ve muhdesatların kamulaştırma bedellerinin blokesi Mahkeme Kararı gereği yapılmış, tapu tescil işlemleri ile diğer yapılara ilişkin açılan kamulaştırma davaları devam etmektedir. Alibey Barajı'nda ‘Maksimum Su Kotu’ altında kalan diğer parseller ile birlikte parseller üzerinde bulunan yapıların kamulaştırma çalışmaları sürmektedir."

Editör: Nur Yıldız