KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR İHALE İLANI

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1– İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 (Onbir) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale neticesinde kiraya verilecektir.
2 - Bahse konu 11 (Onbir) adet taşınmazın bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No Mahallesi Ada/
Parsel
Adres / Türü Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 Ovacık 91883 / 14 Kartaltepe Şehir Ormanı İçi 4 Adet Adet Düğün Salonu 1 Adet Kına Gecesi Çadırı Rekreasyon ve Çocuk Oyun Alanları (Toplam 39.182,00 m² alan içerisinde) 7 Yıl 01.08.2024 14:00 200.000,00 TL/Ay + K.D.V. 504.000,00 TL.
2 Ovacık 91883 / 14 Kartaltepe Şehir Ormanı içi Aqua Park Tesisi (Yaklaşık Toplam 19.500,00 m² alan içerisinde) 7 Yıl 01.08.2024 14:10 70.000,00 TL/Ay + K.D.V. 176.400,00 TL.
3 Ovacık 91883 / 14 Kartaltepe Şehir Ormanı içi Kuş Alanı Tesisi Kuş Kafesleri, Yem Deposu, İdari Bina ve Otopark Alanı (Yaklaşık Toplam 10.000,00 m² alan içerisinde) 7 Yıl 01.08.2024 14:20 4.500,00 TL/Ay + K.D.V. 11.340,00 TL.
4 Yakacık 4151 / 14 Sedefçiler Sokak Şenlikköy Blokları B Blok No : 87 (17/22) (76,44 m²’lik Dükkan) 3 Yıl 01.08.2024 14:30 8.000,00 TL/Ay 8.640,00 TL.
5 Yakacık 4151 / 14 Sedefçiler Sokak Şenlikköy Blokları G Blok No : 23 (53) ve 24 (54) Erkekler (326,15 m² ) ve Kadınlar (326,15 m²)  Hamamı 3 Yıl 01.08.2024 14:40 45.000,00 TL/Ay + K.D.V. 48.600,00 TL.
6 Hasköy Volkan Sokak No : 1/1 Çubuk Çayı yanı Ihlamur Vadisi Rekreasyon Alanı içi toplam 156,00 m²’lik 1 adet Kafeterya 3 Yıl 01.08.2024 14:50 20.000,00 TL/Ay + K.D.V 21.600,00 TL.
7 Ayvalı 32226 Ada İçi Halil Sezai Erkut Cad. No:10 Şahinbey Parkı içi yaklaşık 750,00 m²’ lik Kafeterya  Çay Bahçesi 3 Yıl 01.08.2024 15:00 30.000,00 TL/Ay + K.D.V 32.400,00 TL.
8 Güzelyurt 90893 Ada Önü Güzelyurt Caddesi ile Ihlamur Sokağın Kesişimi 20.00 m²’lik 1 adet Büfe 3 Yıl 01.08.2024 15:10 1.750,00 TL/Ay + K.D.V. 1.890,00 TL.
9 A.Eğlence 7947 / 33 Gnr. Tefvik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No : 59/100 (59,34 m²’lik Dükkan) 3 Yıl 01.08.2024 15:20 2.000,00 TL/Ay 2.160,00 TL.
10 K.Subayevleri 33842 Ada ile 31970 Adalar Arası 15 Temmuz Şehitler Anıtı Yanı 75,00 m²’lik Demonte yapı 3 Yıl 01.08.2024 15:30 600,00 TL/Ay 648,00 TL.
11 Ayvalı 13371 Ada Bitişi Ayvalı Cad. No : 2 Selçuklu Parkı İçi 1 adet Halı Saha (180,80 m²) ve 98,00 m² 2 Katlı İdari Bina 3 Yıl 01.08.2024 15:40 5.000,00 TL/Ay + K.D.V. 5.400,00 TL.


NOT: Tabloda 9. ve 10. nolu ilanda belirtilen taşınmazlar için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve tabloda 11. Nolu ilanda belirtilen taşınmaz Amatör spor Kulübü Derneklerinin açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanacaktır.
3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
3-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.
3-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
3-3.  İkametgâh Belgesi.      
3-4.  Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
3-5.   Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
3-6.   Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.
3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu                                    olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-8.  Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge.  (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)
3-9.   Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi. Aslı veya Noter Tasdikli.
3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Aslı veya Noter Tasdikli  Yetki Belgesi.
3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü veya İmza Beyanı
3-12. Amatör Spor Kulüpleri için Bağlı bulunduğu Resmi Kurumdan alınacak Faaliyet ve Faal olduğuna dair belge.             ( Tabloda 13. Nolu ilanda belirtilen taşınmaz için)
3-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)
4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:
4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
6- Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  
7- İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA)                                                                                     
 

#ilangovtr Basın No ILN02058063