Türk Tabipleri Birliği (TTB), basında ve sosyal medyada yer alan, doktorların bozkurt işareti yaptıkları görüntülerle ilgili "Hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür" açıklamasında bulundu.

"Hekimler sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür"

Patolojik yalan nedir ? Patolojik yalan nedir ?

TTB'den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

"Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntülerin yayımlandığı" belirtilerek, "Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür. Bununla birlikte hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür"

"Hekimler sağlık hizmeti sunarken kişisel değerlerini bir kenara bırakmalı"

Hekimlik Andı ile TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

“Tüm meslek ahlakı kuralları gibi, bu kuralların da var edilme nedeni, toplumun mesleğe ve mesleği uygulayanlara güven duymalarını sağlamaktır. Meslek ahlakı kurallarını ve ifade ettikleri değerleri deyim yerinde ise 'gözümüz gibi koruma' özenimiz de buradan kaynaklanmaktadır. Toplum da tıpkı hekimler gibi farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu için, ancak güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacak, tüm bilgiler rahatlıkla paylaşılabilecek ve meslek hakkıyla uygulanabilecektir. Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır. Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan 'hekimin yansızlığı' ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz.”

Editör: Nur Yıldız