TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak’tan “yazılım ve dijitalleşme” çağrısı

HABER MERKEZİ- Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, koronavirüs (kovid-19) salgın sürecinde ülke ekonomisini ve sektörleri değerlendirdi. Başkan Sarıtoprak, pandemi döneminde değeri çok daha fazla anlaşılan hizmet ve yazılım sektörüne önemin daha fazla verilmesini ifade etti.
TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak şöyle konuştu: “Uluslararası ekonominin gelişim sürecinde imalat sektöründeki gelişmeler kadar hizmet sektörünün de geliştiğini görüyoruz artık. Hizmet ticareti son 40 yıldır istikrarlı bir büyüme gösteriyor ve şu anda dünya ihracatının beşte birini hizmet sektörü yapıyor. 2016 yılında yaklaşık 4,8 trilyon dolar; 2017’nin ilk çeyreğinde ise 2016 yılı ilk çeyreğine göre %3,3 oranında artış ile 1,2 trilyon dolar değerinde hizmet ihracatı kaydedilmiştir. Hizmet ihracatı artışta olan ülkelerin dörtte birinde, hizmetin ihracat içerisindeki payı 1980’lerin başına kıyasla %20 oranında artmış durumda. Bu artışta en önemli etkenlerin işlem maliyetlerinin düşmesi ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir. İhracatı en hızlı büyüyen hizmet kalemi telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri olarak gerçekleşmiştir; gelişmekte olan ülkelerde turizm ön plana çıkmaktadır. Ekonomimizin daha hızlı büyümesi için; katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten, ticarette dünya trendlerini takip eden ve stratejik davranabilen dinamik bir ülke olmalıyız.
Rekabetçiliğin gelişmesi, yeni ihracat alanlarının oluşması, istihdama katkı için kanun teklifi Meclis’e getirildi şu anda. Mal ihracatından elde edilen kazançların %50’sinin gelirlerden indirilmesi sağlanacak. Belli hasılat ve istihdam şartları var. Mikro ihracat yapanlar için çok faydalı buluyoruz. Bu teklifte eksik olan şey ise yazılım ve tasarım gibi hizmet ihracatı başlığı teşvik dışı tutulmuş. Meclis görüşmelerinde hizmet ihracatı yapanların da teşvik kapsamına alınmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin hizmet ihracatçılarını da bu kapsama alması için sivil toplumun sesi olmaya, sektörün gücü olmaya davet ediyoruz.”