Demokrasi için Medya (M4D) Programı Ankara’da tanıtıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi (M4D) Programı kapsamına gazetecilere nasıl destek verileceğine ilişkin Ankara Bilgilendirme Günü toplantısı Basın Evi’nde gerçekleşti

ANKARA- Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi (M4D) Programı, çoğulcu medyaya zemin hazırlamayı, gazetecilerin mesleklerini yapabilmeleri için dirençlerini artırmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi (M4D) program ekibi, faaliyetlerini, ilk defa açılacak destek araçlarını, başvuru kriterlerini paylaşmak üzere gazeteciler, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Ankara Bilgilendirme Günü toplantısında, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve M4D Programı Direktörü Yusuf Kanlı, M4D Programı Direktör Yardımcısı Seva Ülman Erten, Ulusal Komite üyelerinden Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve M4D Program Editörü Göksel Bozkurt yer aldı.
Bilgin: “İşsiz gazetecilere merhem olmayı istiyoruz”
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, toplantıyı açış konuşmasında,meslek örgütü olarak neden M4D Programı’nı hayata geçirdiklerini anlattı. Bilgin, gazetecilerin hiçbir dönemde doğru bildiklerini yazdıkları için işsiz kalmadığını belirterek, “M4D programıyla amaçladığımız, işsiz bırakılmış gazeteci arkadaşlarımızla birlikte çalışarak onların yaralarına merhem olmaktır. Cumhuriyetdavası, ülkemizde adaletin halini gözler önüne sermektedir. Maalesef Türkiye’de özgürlüğün bir ayağı topal, adaletin ise iki gözü birden kapalıdır” dedi. Bilgin devamla, “Gazetecilerin yaşadığı karanlık günlerin geçeceğine olan inancımı kaybetmedim. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarına inanan meslektaşlarım işsiz kalsalar da kol kola girmelidirler. Bu, mesleğimize olan borcumuzdur. Demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü davamız için 36 ay boyunca M4D programı kapsamında hep birlikte çalışacağız. Kurulan Basın Evi sizindir” dedi.
M4D Programı Direktörü Yusuf Kanlı da, “Temel amacımız meslekten kopmaları azaltmak ve kopanları geri döndürmektir. Birlik içerisinde çalışarak serbest gazeteciliği teşvik edeceğiz. Gazetecilerin ve gazete kuruluşlarının yapısal güçlenmesini sağlayacağız. Gazetecilerin mesleklerini yapabilmeleri için bireyselkapasitelerinin güçlendirmesi ve gazeteciler ile medya alanındaki kurum kuruluşlararasındaki ilişkinin desteklenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bilgilendirme günü toplantısında, “İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı” Veri Uzmanı Umut Irmaksever ve “Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı” Program Editörü Göksel Bozkurt tarafından sunuldu. Finansal Destek Programı Uzmanı Merve Kambur ile Program SorumlusuIgorChelov tarafından “Basın Evi Destek Aracı” tanıtıldı. Toplantı, soru-cevap oturumunun ardından sona erdi.
Türkiye’deki gazeteciler için üç farklı destek aracı
Bilgilendirme Günü toplantısında, desteklerden Türkiye’deki gazetecilerin, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve medya kuruluşlarının yararlanabileceği vurgulandı.
“Basın Evi Destek Aracı”, medya alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve gazetecilerin, gazetecilik faaliyetlerini devam ettirmeleri, kapasitelerini güçlendirmeleri ve Türkiye’deki çoğulcu medyanın oluşumunu desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda “Yapısal Güçlendirme Destek Paketi” ve “Sürdürülebilirlik Destek Paketi” ile uygun bulunacak başvurulara 1000 Avro’dan 15000 Avro’ya kadar ayni destek sağlanabilecek.
“Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı”, haber, araştırma ve dizi yazıların, Gazeteciler Cemiyeti’nin1978’den bugüne okurla buluşturduğu 24 Saat Gazetesi’nde yayınlanması yoluyla mesleğin norm ve etik değerlerine sahip çıkacak genç işsiz gazetecilerle dayanışma amaçlanıyor. Başvurunun Ulusal Komite ilkeleri gözetilerek kabul edilmesi durumunda haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro verilecek.
“İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı”, Türkiye’deki gazetecilerin, mesleklerini sürdürebilecekleri mecraları kurmaları ve geliştirmelerini özendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, gazetecilerin kuracakları internet siteleri için barındırma (hosting), alan adı (domain) ve tasarım aracı masrafları için 200 Avro’ya kadar destek sağlanabilecek.
Program kapsamındaki tüm faaliyet ve destek araçlarının duyuruları www.media4democracy.org internet sitesinden yayınlanıyor. Desteklere ve etkinliklere başvuru yapacak kişilerin program internet adresinden kayıt olmaları gerekiyor.