Eroğlu: Hayvanları terk edenlere ceza uygulanmalı

ANKARA  – Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Hayvanları Koruma Kanunu’nun gelişmiş, bilimsel ve hayvanların haklarını koruyan bir şekilde güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Yeterli bir bütçe kaynağı için Hayvan Refahı Fonu oluşturulmalıdır.” ifadesini kullandı.
Eroğlu, Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de vaşak, leopar, Hazar kaplanı, çita, yaban kedisi, Akdeniz foku, Asya yaban eşeği, Afrika eşeği, yabani at, kızıl geyik, alageyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, dağ koyunu, ceylan, kunduz, su maymunu, oklu kirpi, sırtlan, karakulak, boz ayı, yılan kartalı, sakallı akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba, dik kuyruk gibi birçok hayvanın nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğunu belirtti.
Dünya genelinde hızla artan nüfus, çarpık yapılaşma, doğal alanların tahribatı, yasa dışı avcılık ve ticaretin yaban hayatının dengesini bozarak diğer canlıları yok oluşa sürüklediğine işaret eden Eroğlu, maddi kazanç ve eğlence amacıyla hayvanların, işkence, eziyet ve kötü muameleye maruz kaldığına dikkati çekti.
Eroğlu, Türkiye’de hayvanlarda sahipsizlik, sokak hayatı, yeterli gıdaya ulaşamama, açlık ve sağlıksız yaşamın ciddi bir sorun olarak devam ettiğini vurguladı.Hayvana kötü muamelede bulunmak ve yaşam hakkını elinden almanın Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirildiğini anımsatan Eroğlu, bu nedenle hayvanlara yönelik suçların genellikle cezasız kaldığına işaret etti.
Eroğlu, hayvanları koruma konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Hayvanlar potansiyel tehlike değil, onlar ekosistemin koruyucularıdır. Yaşam alanlarının, ormanların tahrip edilmesiyle yaban hayatının yok oluşa sürüklenmesi engellenmelidir. Kürkü ve postu için yapılan hayvan cinayetlerine engel olunmalıdır. Hayvanları Koruma Kanunu, en kısa sürede gelişmiş, bilimsel ve gerçekten hayvanların haklarını koruyan bir şekilde revize edilerek uygulamaya konulmalıdır. Yeterli bir bütçe kaynağı için Hayvan Refahı Fonu oluşturulmalıdır.”
Eroğlu, yetkili tek merkezden daha istikrarlı bir uygulama için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner işleri Genel Müdürlüğü, bunun bünyesinde de Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı Daire Başkanlığı oluşturulması önerisinde bulundu.
Eroğlu, öğrencilere hayvan sevgisi aşılayan dersler konulmasını talep ederek, hayvanların satın almak yerine barınaklardan sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.