ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

T.C.
ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin2015/1177 esas2023/693 karar sayılı dosyasında 27/09/2023 tarihli karar ile Serkan AVŞAROĞLU( TC .200..........74 Ümüt -Türkan 1983 Bulanık D.lu ) hakkındaki Tehdit suçundan kamu davasının ZAMANAŞIMI nedeniyle düşürülmesine karar verilmiş Katılan müdafii İstinaf talebinde bulunmuştur. Karar ve istinaf dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin iş bu ilan tarihinden itibaren15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur

#ilangovtr Basın No ILN02044347