• USD 32,25
 • EUR 35,00
 • ALTIN 2.418,85
 • BİST100 10.677
 • BTC 68.439


Yayın İlkelerimiz


 1. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Genel ahlaka ve ailenin korunması ile toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmelidir. 
 2. Nefret söylemine yer verilemez, kimsenin ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle ayrıma, ötekileştirmeye, farklı muameleye izin verilemez. 
 3. Yayınlarda hiçbir türlü şiddet, zorbalık, terör ve benzeri kanun dışı davranışlar özendirilemez, övülemez, savunulamaz. 
 4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadeler yayınlarda asla yer alamaz. 
 5. Özel yaşama saygı gösterilir, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu yapılmasına izin verilmez. 
 6. Haberlerde kişisel değerlendirmelere ve yorumlara yer verilmez. 
 7. Haber ve araştırmalarda meslek etik ilkeleri çerçevesinde gerekli araştırma yapılır. Karşı görüş alınmadan, soruşturmacı gazetecilik ilkelerine uyulmadan hazırlanacak yazılara yer verilmez. 
 8. Gazeteciye kaynağı sorulamaz.
 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. 
 10. İlan ve reklam malzemesi haber şeklinde yayınlanamaz. 


Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi 


 1. Basın özgürlüğü demokratik bir toplum için şarttır. Basın özgürlüğünü desteklemek ve korumak; çeşitliliğine, siyasi, sosyal ve kültürel misyonlarına saygı göstermek her hükümetin görevidir. 
 2. Sansüre müsaade edilemez. Tüm basın unsurlarındaki bağımsız gazetecilik, baskı ve zulümden, hükümetlerin siyasi ve düzenleyici müdahalelerinden özgürdür. Basın ve çevrim içi medya, devlet lisansına tabi olamaz. 
 3. Gazetecilerin ve basın mensuplarının bilgi toplama ve yayma hakkı tehdit edilemez, sınırlandırılamaz veya cezaya tabi tutulamaz. 
 4. Gazetecilik kaynaklarının korunması kesin surette desteklenir. Haber merkezlerinin, özel odaların ve gazetecilerin bilgisayarlarının, bilgilerin kaynaklarını teşhis etmek veya yayıncı mahremiyetini ihlal etmek amacıyla gözetlenmesi ve elektronik olarak gizlice dinlemesi kesinlikle kabul edilemez. 
 5. Basın unsurları görevlerini yerine getirirken, yasalar ve yetkililer tarafından tam anlamıyla korunmalarının teminatı tüm devletler tarafından sağlanmalıdır. Bu, gazetecileri ve çalışanlarını özellikle tacizden ve/veya fiziksel saldırıdan korumak için geçerlidir. Bu hakları ihlal etmeye yönelik tehditler veya bu hakların ihlali, yargı gücü tarafından dikkatlice incelenmeli ve cezalandırılmalıdır. 
 6. Basının ekonomik geçim kaynakları devlet tarafından, ya da devlet himayesin-deki kurumlar tarafından tehlikeye atılamaz. Ekonomik yaptırım tehditleri de kabul edilemez. Özel sektör şirketleri, medyanın gazetecilik özgürlüğüne saygı duymak zorundadır. Bu şirketler, basın içeriğine baskı kuramaz veya basın içeriğine ticari içerik karıştırmaya teşebbüs edemezler. 
 7. Devlet veya devlet kontrolündeki kurumlar, basının ve gazetecilerin bilgiye erişim özgürlüğünü engelleyemezler. Bu kurumlar, onların bilgi sağlama görevlerini desteklemekle yükümlüdürler. 
 8. Basın ve gazetecilerin, yurt dışı kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere, tüm haber ve bilgi kaynaklarına engelsiz erişim hakkı vardır. Yabancı gazetecilere, muhabirlik yapabilmeleri için vize, akreditasyon ve diğer gerekli belgeler vakit kaybetmeksizin sağlanmalıdır. 
 9. Her ülkenin vatandaşlarının ulusal ve dış kaynaklara ve bilgilere erişim sağlayabilmesi hakkıdır. 
 10. Hükümet, gazetecilik mesleğine girişi kısıtlayamaz.