Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2023/4752 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4752 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, UĞURÇAYIRI Mahalle/Köy, A blok 3 numara Mevkii, 118 Ada, 3 Parsel, 85nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına olan 1/24 hissesi satışa çıkarılmıştır. Devremülk olarak kullanılan ve tapusunda mesken olarak tariflenen taşınmazda borçlu Uğur SEZER 1/24 hisse ile malik olup, 10 EKİM -24 EKİM dönemi devremülk hakkına sahiptir.
Adresi : Uğurçayırı Mah. Balçiçek Sok, Grand Garden Inn Ayaş Terman Oteli A Blok No:65A/85 AyaşAyaş / ANKARA
Yüzölçümü : 30.433,00 m2
Arsa Payı : 119/30433
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 22.09.2023 tarih ve 12136 sayılı yazılarından; taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Turizm Tesis Alanı konumlu ve emsal 0,60 koşullu olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Uğur Sezer lehine işlenen "10 Ekim-24 Ekim dönemi devremülk hakkı" olarak irtifak hakkı ve diğer hacizler mevcuttur.
Artırma Bilgileri 

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02046007