ANKARA BATI İCRA DAİRESİ'NDEN NİSSAN MARKA SATILIK TAŞINIR İLANI

Örnek No:54*
T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2023/6194 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6194 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
780.000,00 1 Taşıt 61BA395 Plakalı , 2015 Model , NISSAN Marka , J11 QASHQAİ 1.6 DCİ PLA.PRE. XTRON Tipli , R9MA410C158652 Motor No'lu , SJNFDAJ11U1562739 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz Aracın kontak anahtarı vardır, ruhsatı yoktur. Araç motorunda ve kaput iç aksamın incelenmesinde herhangi bir eksik görülmediğinden araç motorunun çalışır durumda olacağı kanaatine varılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 12:22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 12:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 12:22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 12:22

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02046000