Yapay zeka sınav kağıdını "ben yazdım" dedi öğrenci okuldan uzaklaştırıldı Yapay zeka sınav kağıdını "ben yazdım" dedi öğrenci okuldan uzaklaştırıldı

Haber Merkezi - İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından, Kanal İstanbul projesinin iptali hakkında açılan davayı karara bağladı. TEMA Vakfı tarafından açıklan davada; ulaşım ihtiyacını karşılamak için düzenlenen projede amaç dışına çıkılarak lüks yaşam alanlarının planlandığı, projenin içme suyu havzasında tahribat yaratacağı, ekosisteme yönelik planda hassasiyet gösterilmediği gerekçeleri yer almıştı.

Davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da davanın, menfaat yokluğu nedeniyle usulden, projenin hukuka uygun olması nedeniyle de esastan reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi .İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde görülen dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise, dava konusu plan değişikliğinin planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı olduğu ifade edildi.

Kanal Istanbul7

Davayı değerlendiren mahkeme, dosyaya konu planlama alanına ait onaylı çevre düzeni planında değişikliğe gitmek için yeterli teknik ve nesnel gerçeklerin oluştuğunu belirtti. Mahkeme, "Kanal İstanbul Projesi'nin Türkiye'nin izlediği uluslararası ilişkiler politikasının stratejik bir parçasıdır. Proje, ülkenin küresel şehri İstanbul'a özel bir sorumluluk ve değer yüklemiştir. Kentin ve İstanbul Boğazı'nın her anlamda daha güvenli bir yer haline getirilerek rahatlatılmak istenmesinden bahisle bu planlama gündeme gelmiştir." görüşünde bulundu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'nin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine uygun olduğu kanaatine vararak, davanın reddi kararını verdi.