Haber Merkezi - Bugün Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik, genelge ve tebliğler neler?

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelik

– Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

- Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

İstanbul Valisinin 1 Mayıs'ta yasakladığı Taksim'de makamına oturan çocuktan izin çıktı İstanbul Valisinin 1 Mayıs'ta yasakladığı Taksim'de makamına oturan çocuktan izin çıktı

Yargı bölümü

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/156, K: 2024/19 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/49, K: 2024/54 Sayılı Kararı

İlan bölümü

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Muhabir: Haber Merkezi