Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelikler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tahkim ve Arabuluculuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

AKP'li İpek: "Ceza alma ihtimali olan kişiler DEM Parti tarafından aday gösterilmiştir" AKP'li İpek: "Ceza alma ihtimali olan kişiler DEM Parti tarafından aday gösterilmiştir"

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Editör: Ahmet Çağatay Bayraktar