ÇANKAYA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

1- Tebliğ Çıkarma Merci                : Çankaya Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
2- Tebliğ Olunacak Firma Adı ve Adresi       : Üçay Grup Endüstriyel Temizlik Medikal Kırtasiye Matbaa Tekstil Bilişim Danışmanlık Org. Ltd. Şti (Hitit V.D.-9041177046)
3- Tebliğ Olunacak Evrakın Özeti                  : İdari Para Cezası Yaptırım Kararı
4- Tebliğin Konusu                                          :Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından etiket bilgilerinde yer alan onay numarasının pasif olduğu tespit edilen  Köylüm Tam Yağlı Krema ürününün izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için Şirintepe Mah. Muhterem Sk. No:39/A Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren "Mirsüt Süt Ürünleri-Abdurrahman ALAYLAR ünvanlı işletmede denetim yapılmıştır. İbraz edilen faturada işletmenin "Köylüm Tam Yağlı Krema" ürünlerini Balgat Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:36 İç Kapı No: 6 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Üçay Grup Endüstriyel Temizlik Medikal Kırtasiye Matbaa Tekstil Bilişim Danışmanlık Org. Ltd. Şti. ticari ünvanlı işletmeden aldığı tespit edilmiştir.
İşletme adres bilgilerinin hatalı ve pasif olması nedeniyle; fatura bilgisine istinaden ürün izlenebilirliğinin sağlanması için 23 Mart 2024 tarihli Sonsöz Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu İlan Portalı adreslerinde firmanız adına ilanen tebligatları yapılmıştır. Yapılan ilanen tebligat üzerine" Üçay Grup Endüstriyel Temizlik Medikal Kırtasiye Matbaa Tekstil Bilişim Danışmanlık Org. Ltd. Şti (Hitit V.D.-9041177046) " ünvanlı firmanız tarafından ürün izlenebilirliğinin sağlanamaması nedeniyle; firmanıza 14.05.2024 tarih ve 14256234 sayılı İdari Para Cezası Yaptırım Kararı ile; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 40. maddesi (j) bendi gereği  29.234TL (Yirmidokuzbinikiyüzotuzdört TürkLirası) idari para cezası verilmiştir.
Bahse konu idari para cezalarının tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çankaya Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir. İdari para cezalarının indirimli olarak ödenebilmesi için ödemenin Kanun yoluna başvurulmadan önce yapılması gerekmektedir. İdari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren en geç 30(onbeş) gün içerisinde ödenmesi halinde ¼(bir bölü dört) oranında peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir. Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.
              Kararların tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edilebilir.
            Konu gereği adı geçen işletmeye yukarıda yazılı adresine tebligat yapılamaması ve başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılması gereği doğmuştur.
            Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52. maddesi uyarınca, bu ilanen tebligat son yayımlandığı tarihten itibaren 15(onbeş) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02040348