Haber Merkezi - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı söz konusu ayda 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.

Öte yandan, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 751 milyon dolar olarak hesaplandı.

Adana'da, "Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi" yapıldı Adana'da, "Ulusal Hububat Konseyi 2024 Mısır ve Buğday Kongresi" yapıldı

Resmi rezervler 6 milyar 230 milyon dolar azaldı

Aynı ayda, resmi rezervlerde 6 milyar 230 milyon dolar net azalış yaşandı. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon dolar, bu kalem altında değerlendirilen seyahat gelirleri 1 milyar 957 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, birincil gelir dengesi kalemi 849 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi 46 milyon dolar net giriş kaydetti.

Ocak ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon dolar olarak olurken, portföy yatırımları 4 milyar 415 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler açısından incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar düzeyinde net alış yaptığı belirlendi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarına ilişkin bankalar 2 milyar 659 milyon dolar, genel hükümet 3 milyar dolar ve diğer sektörler 500 milyon doları net borçlanma yaptı.

Editör: Haber Merkezi