Ankara'da “6 Şubat Hatıra Ormanı” açıldı Ankara'da “6 Şubat Hatıra Ormanı” açıldı

Haber Merkezi - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2022" verilerini yayımladı. Buna göre, çevre koruma harcamaları söz konusu yılda bir önceki yıla göre yüzde 111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamaların yüzde 70,3'ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 26,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 3,6'sı ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Öte yandan, çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 25,3'ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 2,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,3'ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Yatırım harcamaları 32,7 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 84,7'si mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,3'ü ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı ise 2021 yılında yüzde 0,91 iken 2022 yılında yüzde 0,93 olarak gerçekleşti.