Kınalıada'dan Evler.Atila Güvenç - Bu yıl 2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor.Vergilerin 2'nci taksit ödemeleri ise 2 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Borcunu ödemeyenler için vadenin bitim tarihinden başlamak üzere, ödeme tarihine kadar geçen süre için her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.  

 Emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Cuma günü sona ererken bilindiği üzere Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmekte. 1'inci taksit için son ödeme günü de 31 Mayıs 2024 Cuma günü.

Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyelere ödenirken, ödeme  şekilleri için her türlü bilgi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden alınabiliyor. Ödemelerde ise birçok belediye internet üzerinden ödeme alabilirken, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor.

Bu yıl 2024'de  Emlak Vergi Değerleri % 29,23 arttı

Gençlerin Türkiye'de yaşama isteği azalıyor Gençlerin Türkiye'de yaşama isteği azalıyor

 Mülk sahibi olan mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29,23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak. Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan bina ve arazilerde farklı vergi oranları uygulanıyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 olurken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3 olduğu belirtiliyor. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanırken yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının veya arsa payının vergisinden az olamıyor Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor.

 İndirimli bina vergisi 

İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından faydalanabilecek kişiler hakkında Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar” bilgilendirmesinde bulunuyor.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payı

 Emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı hakkında da açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'nci maddesine göre, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Emlak Vergisi Kanununun 8'inci ve 18'inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin yüzde 10’u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettiriliyor. Bu bedel de ayrıca ilgili belediye tarafından emlak vergisi ile birlikte tahsil ediliyor” diyor.

Editör: Ramazan Atabey