Özgür Özel, Anıtkabir'de: "Gençlerin gitmesi beka sorunudur" Özgür Özel, Anıtkabir'de: "Gençlerin gitmesi beka sorunudur"

Haber Merkezi - Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddialara yenıt verdi. Bakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Genel Yatırım ve Finansman Kararları" çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara yapılan gönderimlerin yanlış yorumlandığına dikkat çekildi. Açıklamada, 8 Mart'ta kurumlara gönderilen yazının, koruyucu giyim yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine bu yardımların mevzuat ve toplu sözleşmelere uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla gönderildiği vurgulandı.

Bakanlık, koruyucu giyim yardımına ilişkin mevcut düzenlemelerin hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları içeren toplu sözleşmelerde de yer aldığını hatırlatarak, bu yardımların belirli şartları sağlayan personele, görevleri gereği giyilmesi zorunlu olan giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini kapsadığını belirtti. Ancak, yapılan denetimlerde bazı kamu kuruluşlarının bu yardımları nakdi, hediye kartı, çek veya kupon şeklinde dağıttığı, kontrol mekanizmalarının yetersiz kaldığı ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kuruluşların ve sendikaların mevzuatla belirlenen çerçeveyi genişletme yetkilerinin olmadığı, mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin ise denetlenmeleri ve gerekli yaptırımlara tabi tutulmalarının hukuk devletinin bir gereği olduğuna işaret edildi. Bakanlık, kamuoyunun yanıltıcı bilgilerle yanlış yönlendirildiğini ve yapılan eleştirilerin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Editör: Erva Gün