Haber Merkezi - SASA Polyester Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantının ardından yüzde 700'lük bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını bildirdi. 

TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Bu kapsamda, SASA, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alırsa mevcut sermayesi 5.321.653.794,10 TL'den, 42.573.230.352,80 TL'ye çıkacak.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunun 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 sayılı bülteninde duyurulan enflasyon muhasebesi düzeltme farkından doğan kaynağın sermayeye ilave edilebilmesine ilişkin ilke kararları kapsamında, mevcut durumda 5.321.653.794,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.251.576.558,70 TL artırılmak suretiyle 42.573.230.352,80 TL'ye yükseltilmesine, çıkarılacak yeni payların tamamının pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında bedelsiz olarak verilmesine, bu çerçevede ortaklarımızın elinde bulundurdukları beher paya yüzde 700 oranında bedelsiz pay verilmesine ve sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir"