Haber Merkezi - Yeni yargı paketine göre sosyal medyadan hakaret suçunda artık mağdur ile failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyerek günlüğü 100 TL’den para cezası verecek ve ön ödeme tebligatı çıkarılacak. Para cezası ödendiği takdirde takipsizlik verilecek. Böylece fail hakkında dava açılmayacak ve dosya kapanacak. Hürriyet yazarı Oya Armutçu’ya konuşan Avukat Bekir Şabahat, yeni düzenleme ile “Parasını verir, hakaret ederim” algısı oluşabileceğini belirtti.

Düzenlemenin hukuka, Anayasa’ya ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğunu savunan Şabahat, cezasızlık düşüncesinin toplumda yaygınlaşabileceği konusunun altını çizdi. Şabahat’a göre, ‘Parasını verir, hakaret ederim’ gibi bir algı oluşacağı gibi kamu görevlileri ile vatandaşlar farklı uygulamaya tabi tutulacaklar.

Şaabahat, konuya ilişkin olarak şu yorumda bulundu: 

1 “Kamu görevlisine hakaret suçlarını istisna tutan bu düzenleme Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

2 Anayasa’nın hak arama hürriyetine aykırı. Kişinin şikâyet hakkı elinden alınıyor. Şüpheli korumaya alınırken, mağdurun faile ceza isteme hakkı sınırlandırılmaktadır.

3 Anayasa’da güvence altına alınan temel hakların etkin kullanılmasına engel olabilecek. 

İstanbul'da Bakırköy- Kirazlı metro hattı açılıyor İstanbul'da Bakırköy- Kirazlı metro hattı açılıyor

4 Kişiler manevi bütünlüklerine saldırıya açık hale getirilmektedir. Mağdurun kişilik haklarını koruma hakkı elinden alınıyor.

5 Anayasa’nın ‘din ve vicdan hürriyeti’ başlıklı 24. maddesine aykırıdır.

6 Tasarının cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedeflediği ifade edilmiş ise de ön ödemeye tabi olması nedeniyle tam aksi bir durumun, “parasını öderim” diyerek hakaret edilebileceği şeklinde bir algının oluşacağı muhakkak.

7 Suçun mağdurları genellikle toplumda öne çıkan kişiler, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, iş ve sanat dünyasındaki ünlüler oluyor. Sürekli toplum önünde yer alan bu kişiler hedef alınmaları halinde açıkça aşağılanarak, hakaret ve küfüre maruz bırakılarak etki ve sindirmeye açık hale getirilecek.

8 Sosyal medya üzerinden hakaret suçunun uzlaşma kapsamından çıkarılması, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında ciddi artışa neden olabilecektir. Bu da yargı üzerindeki iş yoğunluğunu azaltmak yerine artıracaktır.

9 Suçun mağdurunun failden özür dileme ve  hakaret içeren paylaşımı kaldırılması talepleri artık olamayacaktır. Böylece mağdurun iç huzurunu onarma imkânı da elinden alınacaktır.

10 Suç genellikle adli para cezası ve kısa süreli hapis cezaları kapsamına alınarak hem cezasızlık algısı yaratılacak hem de suçun tekerrürü halinde de ön ödeme kapsamında para cezası olarak sadece artırım yapılacak. Bunun ceza hukukunun etkisinin azaltılmasına sebebiyet vereceği de açıktır.”