Davos’a Alplerin içinden geçen dar bir yoldan ulaşılıyor. Davos merkezinde oteller, mağazalar ve kayak merkezleri var. Thomas Mann, ”Büyülü Dağ” adlı kitabında Davos için eskiden tüberkülozlu hastaları tedavi etmek için kullanılan sanatoryumun bugün otele dönüştüğünü yazıyor.

Artun Talay

Davos köyündeki saraya girmek içinde elektronik güvenlik kartı gerekiyor. Burada yapılan ekonomik konferansın görüntüsü bir konferanstan çok sarayda yapılan büyük bir toplantıyı andırıyor. Saraydaki bu toplantının monarkları da büyük bankalar, uluslararası şirketlerin dinlenmeyi iyi bilen yöneticileri. Akıcı üslupla ve alçak sesle konuşan saray dalkavukları ise, kredi talebinde bulunan, şirket ya da spor kulübünü satışa çıkaranlardan oluşuyor. Burası çok pahalı olduğu için sadece üst düzeyde parası olanlar katılabiliyor. Günümüzde süslü sözler geçerli olduğundan burada sisli bir bölge oluşuyor. Yeni teknolojiler ve ekonominin uluslararası olması, sporda acımasız bir rekabetin doğmasına yol açıyor.

Harcamalar boşa değil

Spor kulüpleri servetlerinin küçük bir bölümünü olimpik dallara harcar hale bu yüzden geldiler. Bu da spor kulüplerinin verme yetenekleri olmasa bile vazgeçme yetenekleri olduğunu ortaya koymaktadır. Artık spor kulüplerini ve spor federasyonlarını yönetmek karışık bir hale gelmiştir. Bu açıdan sporda büyüme düzgün bir rota izlememektedir. Bu açıdan da küresel spor aynı anda birçok olasılığı değerlendirmek zorunda kalmaktadır. Bunun ana nedeni de ekonomik zorluklardır. Bu da spor kulüplerini sosyal bir savrulma ve gerilim içinde olma durumuna getirmektedir. Buna bağlı olarak da kulüplerde ve federasyonlarda iki özellik öne Çıkmaktadır: Geçmişlerini terk etme ve parçalanmayı kabul etme .Bu anlayış dağın tepesinde olanlar için etkisizken daha aşağıda yaşayanlara oldukça zarar vermektedir.