TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'ı kabul etti.

Meclis Başkanlığı makamında yaklaşık 40 dakika süren kabule, Aslan'ın yanı sıra EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de katıldı.

Aslan, kabulün ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni anayasa konusundaki görüş ve önerilerini, Kurtulmuş ile paylaştıklarını söyledi.

12 Eylül cuntası tarafından yapılmış ve her maddesi antidemokratik olan Anayasa'nın, işçilerin, emekçilerin, halkın ve yoksulların ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Aslan, Anayasa'nın toplumsal barışı bozduğunu da ifade etti.

Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemeler yapılacak Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenlemeler yapılacak

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının, ülkenin içinde bulunduğu antidemokratik sürecin bir resmi olduğunu ve bu duruma birçok örnek verilebileceğini savunan Aslan, ülkedeki sorunların daha da ağırlaştığını dile getirdi. Seyit Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün demokratik bir anayasa hiç kuşkusuz herkesin ihtiyacıdır. Ama görünen o ki anayasa yapma süreci, bugünkü fiili uygulamaları düşündüğümüzde çok mümkün görünmüyor. 85 milyonun tartışacağı, konuşacağı, herkesin fikrini, düşüncesini özgürce ifade edebileceği, kaygısız, endişesiz bir biçimde insanca yaşayabileceği, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmeyeceği bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ama bugün yapılan şey, çok açıktır; var olan yönetme biçimine bir kılıf aramanın ötesinde bir şey olmadığı gerçeğidir. Yani kurda kuzu postu giydirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Demokratikleştirilmeli, hak ve özgürlükler genişletilmelidir ama bu, bütün toplumun içinde olduğu yeni bir kurucu meclis ve anayasa ile herkesin haklarının güvence altına alındığı koşullarda mümkün olacaktır. Yoksa öbür türlü, bugünkü siyasallaşmış yargı da dahil olmak üzere, kılıf arama ve onu meşrulaştırma gibi bir anlayışın içerisinde olmayacağımızı ifade ettik."

Kaynak: aa