NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2024" başladı

1707469801607DİCLE KAVAK EKMEKCİ/ANKARA- Türkiye’nin zengin biyolojik çeşitliliğinin sergilendiği Hacettepe Üniversitesi Biyosfer Müzesi’nde milyonlarca yıllık fosillerden jeolojik materyaller ve taşlara, mikroorganizmalardan hayvanlara kadar birçok örnek sergileniyor. Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik İleri Araştırma Merkezi Biyosfer Müzede evrenin oluşumundan yerkürenin jeolojik yapısına ve fosil örneklerine, mikroorganizmalardan bitki mantar ve hayvanlara kadar biyosfere dair birçok örnek yer alıyor. 
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nün öğretim elemanları tarafından biyoçeşitliliğin önemi ve korunması için kamuoyu farkındalığı oluşturarak, ülkemizin çocuklarını ve gençlerini burada buluşturmak ve okul dışı eğitime nitelikli katkı sunmak, aynı zamanda arka planda ulusal ve uluslararası araştırmacılara Anadolu’nun eşsiz ve zengin biyoçeşitliliğini çalışabilmeleri için kapsamlı bir altyapı sağlamak amacıyla kurulan  Biyoçeşitlilik Müzesi, bilime olan ilgiyi ve merakı artırarak bilimin gizemli yüzüyle tanışmayı sağlayacak bir mekan olarak kuruluyor. Müzede genetik çeşitlilik, etnobotanik gibi alanlar ile biyolojik çeşitliliğin korunması için farkındalık oluşturmak da hedefleniyor.
“HER TÜR, EKOSİSTEMİN BİR PARÇASIDIR. BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYARAK DOĞANIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”
Müzenin bodrum katında Yumuşakçalar, Deniz Kabukluları, Yengeçler, İstiridyeler, Böcekler, Kelebekler, Sinekler, Omurgasızlar, Mikrobiyoloji, Bakteriler, Tek Hücreliler, Büyük Patlama, Güneş Sistemi, Gezegenler, Jeoloji, Fosiller, Mineraller, Kayaçlar yer alıyor. Zemin katta Bitkiler, Balıklar, Sürüngenler, Kuşlar ve Mantarlar bulunuyor. Üst katta ise, Küçük ve Büyük Memeli Hayvanlar, Şempanze Goril, Primat Evrimi, Antropoloji, Prehistorya, Göbeklitepe, İklim Değişimi - Küresel Isınma, Ekoloji, Genetik Çeşitlilik yer alıyor. 
Biyosferde çeşitliliği en yüksek canlı grubu olan böceklerden tam 3.000 örnek bulunuyor. Toplam 10 binin üzerinde örneğin yer aldığı müzenin en dikkat çeken kısımlarından biri plastisyon işleminden geçen gerçek insan kadavrasının yer aldığı bölüm. 
D S C F6389 1024X683“BİYOÇEŞİTLİLİK GELECEĞİMİZ”
Müzenin Küratörleri, Faunistlik Çeşitlilik Prof. Dr. Mahmut Kabalak, Doç. Dr. Yusuf Orhan Mergen, Dr. Öğretim Elemanı Ali Fuat Canbolat, Floristlik Çeşitlilik, Doç. Dr. Barış Özüdoğru, Genetik Çeşitlilik Prof. Dr Hatice Mergen, Ekoloji Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Prof. Dr. Yasemin Saygı, Biyoçeşitlilik Veritabanı Dr. Çağaşan Karacaoğlu,  Jeoloji ve Paleontoloji, Dr. Caner Diker, Dr. Alaettin Tuncer, Sergileme Doç. Dr. Golshan Zare, Dr. Güzin Emecen’den oluşuyor.Geçmişten günümüze yaşamın çeşitliliği olan biyoçeşitliliğin anlaşılması ve korunarak sürdürülmesi gerekiyor. Biyosfer Müzesi’ni hayata geçiren ekip yaptıkları açıklamada, “Yeryüzünde yaşam milyarlarca yıldır gelişmekte, var olan türlerden yeni türler ortaya çıkarken bu türlerin bir kısmı yok olmakta ve süreç bu şekilde devam etmektedir. Tüm organizmalar devasa bir aile ağacındaki gibi birbirleri ile ilişkilidir. Yaşamın çeşitliliğini ve biyokütlesini kapsayan biyoçeşitlilik, genellikle tür düzeyinde ifade edilir. Günümüzde 100 milyon kadar bitki ve hayvan türü olduğu öngörülmekle birlikte, araştırmacılar henüz bu türlerin 3 milyondan azını keşfetmiş ve isimlendirmişlerdir. Kısmen tanımlayabildiğimiz bu türler ile yaşadıkları ekosistemlerin karmaşıklığını ve sürdürülebilir bir denge yaratmak için birlikte çalışma biçimlerini henüz anlamaya başladık” diyorlar. 
Biyosfere daha fazla zarar vermememiz gerektiğine inanan ekip, “Türümüzün miras aldığı bu muhteşem gezegenin Biyosfer’i oluşturmasının 3.8 milyar yıl aldığını hiç unutmamalıyız. Ekosistemlerden genlere kadar tüm biyolojik çeşitlilik bugün yoğun insan baskısı altındadır ve yeryüzünde yaşamın devam edebilmesi ancak yine insanlığın ortak çabasıyla mümkün olacaktır” açıklamasında bulunuyor.
Müzenin çocuklar için amacı çocuklara doğayı sevdirmek olarak belirtilirken bir üst yaş grubuna doğanın içerisinde yaşayan farklı canlıların olduğu ve doğadaki çeşitliliğin ve evrimin süreçlerini gözleme imkanı sağlamak olarak tanıtılıyor. Teknolojik alt yapının da sağlam temeller üzerine kurulduğu müzede arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla yetişkinler için farklı bir deneyim imkanı veriliyor. 
Biyosfer Müze, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günler olmak üzere haftanın dört günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Özellikle öğrenciler tarafından ziyaret edilen müzeyle ilgili bilgiler veren Koordinatör Şenay Boyraz Topaloğlu, müzenin herkese açık olduğunu ve farklı yaş grupları tarafından ilgiyle tercih edildiğini belirtti. Topaloğlu müzenin son üç ayda 60’a yakın okul tarafından ziyaret edildiğini belirtirken 25’er kişilik dörder gruba kadar akademisyenler tarafından rehber desteği verilebileceğini söyledi. 
D S C 1244 1024X684BİYOSFER MÜZEDE TARIM VE ÇOCUK TEMALI SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Valiliği ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUBİOM)’nin “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri” protokolü kapsamındaki ilk eğitim “Sürdürülebilir Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik” başlığıyla Biyosfer Müzede gerçekleşti. Tarım ve çocuk temalı eğitim programında Ankara Valiliği koordinasyonundaki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezilerine (BİLSEM) kayıtlı 50 ilkokul yedinci sınıf öğrencisi yer aldı. 
Ankara Kalkınma Ajansının Tarım ve Çocuk Programı kapsamındaki eğitiminde geleneksel ve modern tarım sistemleri ile tarımsal biyolojik çeşitlilik, tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvencesi gibi konular anlatılırken Biyosfer Müzenin altyapısı ve koleksiyonları kullanıldı. Biyosfer Müze uzmanları tarafından sunulan ve Prof. Dr. Mecit Vural’ın da katıldığı eğitimlerde sürdürülebilir tarım, biyoçeşitlilik kavramları üzerine eğitim verilirken uygulayarak yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenmeden oluşan kapsamlı bir program gerçekleştirildi.  Uygulamalarda, bitki hücrelerinde bölünme gibi temel olaylar yanı sıra gıda ve tıbbi amaçlı bitkilerin keşfi, Ankara’nın zengin tarım ürünleri ile biyolojik çeşitliliği, tarımda önemli rol oynayan böceklerin işlevleri ve ekosistemdeki yerleri gibi konular ele alındı. Tarımın tarihsel evrimi anlatılarak  “Tarımın Hikayesi ve Dijital Tarım Teknolojileri” başlığında dijital tarım teknolojilerinden bahsedildi.

Editör: Web Editör7