Erva Gün

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun finansal desteğiyle Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği tarafından yürütülen “Çocuk yaşta evliliklerle mücadele: Değişen dinamikler, yeni araçlar” başlıklı proje tamamlandı.

Tamamlanan proje ile birden fazla savunuculuk içeriği kamuoyuna paylaşıldı. Bu kaynaklar çocuk yaşta evlilikleri gündemine alan kadın, çocuk, engelli, gençlik, LGBTİ+ gibi alanlardan sivil toplum örgütleri başta olmak üzere gazeteciler ve araştırmacıların da kullanımına açık hale getirildi.    

Uçan Süpürge Derneği

Çocuk yaşta evliliğe dikkat çekilen yayınlar

Dernek bu proje çerçevesinde; “Çocuk Yaşta, Erken, Zorla Evliliklerin Medyada Temsili: Sivil Toplum Örgütleri için Kız Çocukların İnsan Haklarına Duyarlı Habercilik ve İçerik Üretimi El Kitabı”, “Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele Kavramlar Sözlüğü” ve “Çocuk Yaşta Evlilikler Tipolojisi” hazırladı. Çocuk yaşta evliliklerin iklim krizi, göç, mültecilik, engellilik, yoksulluk, etnisite, siyasal krizler, afet vb. durumlarla ilişkisine dikkat çekmek ve yayınlar üretilmesi amacıyla “Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadele Bilgi Belge Merkezi” de erişime açıldı.

Derneğin proje kapsamında ürettiği bir diğer yayın ise çocuk yaşta evliliklerin hangi ülkelerde hangi araç ve yöntemlerle önlenmeye çalışıldığını örnekler üzerinden görmeyi sağlayan “Çocuk Yaşta Evliliklerle Küresel Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri ve Ülkelerdeki Durum Atlası” oldu. Atlasta Türkiye’den Malavi’ye, ABD’den Norveç’e, Hindistan’dan Ermenistan’a kadar 49 ülkeden 57 örnek yer aldı. Selen Doğan tarafından hazırlanan atlasın danışmanlığını Sinem Sefa Akay, tasarımını Özge Özgüner yaptı, görsellerini ise heykeltıraş Bestami Eği çizdi. 

Atlas, küresel ölçekte çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikleri bir perspektifle ortaya koyarken iyi uygulamalara ve durumu çeşitli yönleriyle ortaya koyan ülke örneklerini bir araya getiriyor. Çocuk yaşta evliliklerin dünyanın sadece yoksul, insani kalkınma bakımından geride bırakılmış, çatışmaların olduğu ve hukukun geleneklerin gölgesinde kaldığı bölgelerinde olmadığını aktaran Atlas, daha demokratik değerleri benimsediğini söyleyen ülkelerde de var olduğunu ortaya koyuyor.

Atlas, savunuculuk ve iletişim çalışmalarında kullanılabilir

Samsun'da kesilen ağaç elektrik telini koparıp bir aracın üzerine düştü Samsun'da kesilen ağaç elektrik telini koparıp bir aracın üzerine düştü

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Selen Doğan, ürettikleri bu materyallerin yalnızca kadın ve çocuk örgütleri değil, kesişimsel haklara odaklanan tüm sivil toplum örgütleri tarafından da savunuculuk ve iletişim çalışmalarında kullanılabileceğini söylüyor.

Doğan, atlasın önemini şu şekilde aktardı:

Bu atlasta yer verilen veri, bilgi ve deneyimlerin çocuk yaşta evlilikler hakkında kız çocukların insan haklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan, savunuculuk faaliyetlerini engellilik, iklim krizi gibi konularla kesiştirip gündemine alan sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesinde yükümlülüğü bulunan kurumlar ve medya kuruluşları için de kullanışlı bir kaynak olmasını diliyoruz.