Haber Merkezi - Koca, sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören kanun taslağında yer alan maddeleri açıkladı.

Niğde'de "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi düzenlendi Niğde'de "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi düzenlendi

Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre düzenleme şunları içerecek:

-Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor.
-Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor.
-Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor.
-İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor.
-İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor.
-Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor.
-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor. 
-Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor.
-Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor.
-Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor.
-Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor.
-Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.
-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor.
-Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor.

Editör: Haber Merkezi