Cuma hutbesi üzerine

Diyanet’in son Cuma hutbesi dini çevrelerde tartışma yarattı.

Hutbedeki iki cümleye takılanlar var:

“Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda bize, kendisiyle birlikte Resulüne inanmayı ve tabi olmayı emreder. Peygamberimizin helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymamızı ister.”

Cümlenin birinci bölümünde sorun yok. İkinci bölümdeki şu sözler sorunlu bulundu.

“Peygamberimizin helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saymamızı ister.”

“Peygamberimiz helâl ve haram koyma yetkisi var mıdır? Bu, Yüce Yaratıcının yetkisine tecavüz değil midir?” sorusunu soranlar, Diyanet’ten açıklama bekliyorlar.

Sonra o cümle:

“Efendimiz şöyle buyurur: Sakın sizden birinizi, emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde, köşesine yaslanmış olarak cahilce, ‘Biz Allah’ın Kitabı’nda ne bulursak ona uyarız; hadis tanımayız!’ derken bulmayayım!”

İslâm’ın muazzez Peygamberi, ayetlerle kendi sözleri karıştırılmasın diye hadis yazımını yasaklamamış mıydı?

Sırf bu yüzden Hz. Ömer pek çok raviyi tartaklayıp, hapse atmamış mıydı?

En çok hadis uyduran Ebu Hureyre’yi dövmemiş miydi?

Gelelim, “ayıklanmış” denilen, ancak bazı hadis kitaplarında yer aldığı görülen “Kur’an’a aykırı uydurma hadisler”e:

Bütün bunları “müktesebatlı” din adamlarının eserlerinden öğreniyoruz: (Yüzlercesinden ancak bir kaçını buraya alabildik.)

Soru şu:

Aşağıdaki beyanlar “Peygamber sözü” olabilir mi?

“Kadında, atta ve evde uğursuzluk vardır.” [1995-6617-İbn Mace-1995/1993 c.17 s.218 /6617], [Buhârî-Müslim-Ebû Davud-Tirmizî-Nesâî] Bk. Kur’an-27/47 7/131

“Kocanın vücudu irin olsa, kadın da onu yalasa yine de hakkını ödeyemez.” Müsned, V, 239

“Erkeğe karısını niçin dövdüğü sorulmaz.” [3299-Ebu Dâvud] Bkz. Kur’an-33/58

“İnsanın insana secde etmesi uygun olsaydı, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” [3293-Tirmizî] Bk. Kur’an-27/24

“Kadınların akılları kıt ve dindarlıkları eksiktir.” [3307-Ebu Dâvud-Müslim-Buharî-İbnu Mâce] Bkz. Kur’an-39/18 4/1 49/11

“Ayakta su içmeyin. Biriniz ayakta su içerse, hemen kussun.” [2246-Müslim] Bkz. Kur’an-7/31

“Eti bıçakla kesmeyin.” [3188-Ebu Davud]

“Biriniz kötü bir rüya görürse, uyanınca sol tarafına üç kez tükürsün.” [3910-7169-İbn Mace]

“İçinizin irinle dolması şiirle dolmasından iyidir.” [Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi- İbn Mace-Darimi] Bkz.Kur’an-26/224-227-23

“Namazı terk edenler öldürülebilir.” [2117-Ebû Dâvud] Bkz.Kur’an-19/59 4/93 5/32

“Müslüman cinlere üç gün süre verin. Yine de görünürlerse, onları öldürün.” [4941-Müslim-Muvatta-Ebu Davud] Bkz.Kur’an-72/1-19

“Namazı terkeden kâfir olur.” [2356-Tirmizî-Nesâî-İbnu Mâce] [2357-

“Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur” (İbni Kesir, 2/29; 50/1).

Hayatları boyunca 80 sahifelik risale yazamamış sözde bilginlerin, 85 kitabın altında imzası olan, üç branşta zirveyi yakalamış, hakkında 12 doktora tezi yazılmış bir mütefekkiri “cahil” diye nitelemeleri ise ayrı bir garabet.