• USD 32,25
  • EUR 35,00
  • ALTIN 2.418,85
  • BİST100 10.677
  • BTC 68.439
Dr. Gökhan Bulut

Tüm Makaleleri

Dr. Gökhan Bulut

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

(Y)etki ajanlığına hayır

AKP yine bir “paket” çıkarmaya hazırlanıyor: 9’uncu Yargı Paketi.

Basın özgürlüğü bir yurttaşlık hakkıdır

Medyanın kendisine atfedilen demokratik işlevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün tam anlamıyla işleyebilmesi gerek. Bunun için de tüm toplumun temel hakları tanımlanmış ve sağlanmış olmal...

Kamusal alan ve gazetecilik

Gazeteciliğin bizatihi bir “kamusal alan mesleği” olduğu söylenebilir. Kamusal alan gerek kavramsal anlamı gerek kullanımları itibariyle gazeteciliğin gerçekleştiği yerdir.

Gazeteciler ve 1 Mayıs

Biliyoruz ki özgür gazeteciliğin varlığı toplumsal yaşamın demokratikleştirilmesi için şarttır. Gazetecilerin mesleğini özgürce yapabilmeleri içinse önce özlük ve meslek haklarının güvence altına alın...

Her şey gazetecilik midir?

Gazeteciliğin ne olduğuna ilişkin onlarca hatta yüzlerce tanım var. Bu kadar çok tanımı yapılmış herhangi bir şey gibi gazeteciliğin de ne olduğunu bir kalemde söylemek zor fakat son dönemde ekstra bi...

Gazetecilik ve ifade özgürlüğü ne değildir?

Gazetecilik mesleğinin ne olduğuna ilişkin pek çok tanım ve değerlendirme var. Çeşitli kuramsal yaklaşımların ışığında yapılmış onlarca tanımda gazeteciliğin sınırları ile gazetecilerin hak ve sorumlu...