Haber Merkezi - Ankara'nın tarihine ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak ve kent turizmini canlandırmak amacıyla " Ankara Miras Kültür Elçileri Programı" gerçekleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir ile beraber; Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştaya katılıp, programı anlattı.

IHS_7316-1

İstanbul’da bir gemi karaya oturdu İstanbul’da bir gemi karaya oturdu

Kapsamlı alt başlıklarıyla kültürel miras konusunda hem Türkiye’de hem de dünyada yapılan örnekleri sunarak, bu alanda çalışanlar için yeni fikirlerin oluşmasını ve sürdürülebilir kültürel miras eğitimini desteklemeyi hedefleyen “Kültürel Miras Çalışmaları Çalıştayı IV: Saha, Müze ve Doğal Miras Alanlarında Eğitim Uygulamaları” adlı çalıştayda Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL tarafından yürütülen “Ankara Miras Kültür Elçileri” programı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. 

bekir ödemiş

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Ödemiş, Başkentin kültür mirasları ile ilgili çalışmaları hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Ödemiş, “Ankara Miras Kültür Elçileri” programı hakkında, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara’da var olan kültürel mirasın tanıtılması amacıyla 8-11 yaş aralığında çocuklarımıza yönelik projemiz belediyeler bünyesinde yapılan tek çalışma diyebiliriz. Bu proje iki yıldır devam ediyor ve çok faydasını görüyoruz. Biz özellikle çalışmamızda Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerini görmekte zorlanan dezavantajlı kitlelere yöneliyoruz. Bu çalışmayı yaparken sadece Ankara’da var olan tarihi ve kültürel mirası gezdirmekle kalmayıp, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Erimtan Müzesi iş birliğiyle çocuklarımızın orada hem eğlendirici hem de eğitici değerleri yaşamasına da imkân tanıyoruz” dedi. 

IHS_7498

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğinde kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen “Ankara Miras Kültür Elçileri” programı hakkında detaylı sunumu ise Ankara Temsilcisi Mimar Faruk Soydemir gerçekleştirildi.