Cinsel taciz sanığının bireysel başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan hapis cezası alan sanığın, “adil yargılanma hakkının ve işkence yasağının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan C.S, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Başvurucunun ifadesinin alınması sırasında kendisine işkence uygulandığı iddiasıyla görevli polislerin cezalandırılması için yaptığı şikayet de delil yetersizliğinden reddedildi.

C.S, “makul olmayan süredir tutuklu yargılandığını, savunma haklarının ihlal edildiğini ve soruşturma evresinde ifadesinin darp ve cebre maruz bırakılarak alındığını” ileri sürerek, anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümünün kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, başvurucunun adil yargılanma hakkının ve işkence yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkin şikayeti “başvuru yollarının tüketilmemesi” nedeniyle reddedildi.

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği şikayeti de “açıkça dayanaktan yoksun” bulunarak kabul edilmedi.

Mahkemenin gerekçesinde, kişinin işlediği suç yönünde kuvvetli belirti ve tutuklama nedenlerinin varlığı devam ettiği sürece ilke olarak tutukluluğun belli bir süreye kadar makul kabul edilebileceği belirtildi.

Başvurucunun küçük yaştaki mağdureye yönelik nitelikli cinsel istismar suçundan tutuklu yargılandığı ifade edilen gerekçede, mahkumiyet karar tarihine kadar 1 yıl 8 ay 23 gün devam eden tutukluluk süresi dikkate alındığında makul sürenin aşılmadığı kaydedildi.

Gerekçede, yargısal makam önünde usulüne uygun açılmış ve devam eden başvuru yolları tüketilmeden temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddiasının bireysel başvuru konusu yapıldığı ifade edildi.