• USD 32,25
  • EUR 35,00
  • ALTIN 2.418,85
  • BİST100 10.677
  • BTC 68.439
Prof. Dr. Mehmet Ali Aktaş

Tüm Makaleleri

Prof. Dr. Mehmet Ali Aktaş

Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
e-posta: [email protected]

MaliAnaliz – Can hakkı…

Sokak hayvanlarının "uyutulması" için hazırlanan yasa teklifiyle idarenin sorumluluk altına girmekten kaçınması ve tüm hayvanların o veya bu şekilde ortadan kaldırılması mı amaçlanmakta? Yaşatmak ve g...

MaliAnaliz – Enflasyonun vergisi olur mu?

Son yıllarda önce pandeminin sonra da depremin olumsuz etkilediği işletmeleri şimdi de enflasyon düzeltmesi vurabilir. Enflasyondan doğan farkın, zenginleşme olmaksızın vergi yüküne kapı aralamaması i...

MaliAnaliz – Olağanüstü durumlar ve olağan çözüm…

Kamu İhale Kurumu geçtiğimiz ay aldığı kararla ihalelere katılım kriterlerinde değişikliğe gitmiş, enflasyon düzeltmesi yapılan durumlarda yalnızca bu bilançoların sunulmasını şart koşmuştur. En son 2...

MaliAnaliz – Enflasyonun düşeceğine inanılmıyor mu?

Mali idarenin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesini zorunlu tutmaya devam etmesi, enflasyonun makul seviyelere çekilemeyeceği gibi algılanabilir mi?

MaliAnaliz – Bilançolarını daha önce düzeltenler pişman…

Enflasyon düzeltmesinde/muhasebesinde bir grup vergi ödeyerek bilançosunu oldukça kısıtlı düzenleyebilirken, diğer grup vergi ödemeksizin bilançosunda yer alan varlıklarını on katın üzerinde düzeltme...

MaliAnaliz – Enflasyon muhasebesi

20 yıl süre ile olmayan bir uygulamanın neredeyse tüm yükünü üstlenecek olan mali müşavirler/muhasebe meslek mensupları tarafından da dillendirildiği gibi, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme...

MaliAnaliz - Vergide adalet ve ahlak

Adaletin/adilliğin tüm alanlarda sağlanması arzu edilmekte ve bunun bir anlamda görece olduğu genel olarak bilinmekle birlikte vergide adalet sağlanabilir mi? Ya da ülkemizde vergi adaleti sağlanmakta...