Her yıl 1-20 Temmuz arası, “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında "Mali Tatil" olarak belirlenmiştir. Mali idare ve muhasebe meslek mensuplarının dinlenmesini sağlamak amacıyla çıkarılan bu düzenlemeye rağmen beyan ve bildirim sürelerinde ciddi değişiklik olmamakta, muhasebeciler tatil yapmadan çalışmak zorunda kalmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Ali Aktaş

15 Mart 2007 tarihinde kabul edilerek yasalaşan kanun doğrultusunda bir tatil doğdu, adı “Mali Tatil

Birkaç gün önce söz etmiştim “Kayıtlı Ekonomi…” başlıklı yazımda. Zarf mı mazruf mu diye…

Yani görünüş mü içerik mi…

Başlığa bakıldığında “Mali Tatil” ifadesinden ilk akla gelen mali düzenlemelerden etkilenme içerisinde olan tüm paydaşların olağanüstü durumlar dışında çalışmalara ara verdikleri anlaşılmaktadır. 

Böyle de olmalıdır…

Tatilden beklenti esas olarak eğlenmek ve dinlenmek gayesi ile çalışmadan zaman geçirmek şeklindedir. 

Mali düzenlemelerin paydaşlarına baktığımızda ilk sırada mali idare ve muhasebe meslek mensuplarının geldiği görülmektedir.

Peki tüm paydaşlar tatil tanımına uygun bir şekilde tatil yapabilmekte midir?

“Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”  hükümleri doğrultusunda;

  • Mali Tatil her yıl temmuz ayının birinci günü başlar ve yirmisine kadar devam eder,
  • Haziran ayının son gününün tatile rastlaması durumunda ise Mali Tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden gün başlar ve yirmisine kadar devam eder.

O halde kıymetli okurlarım, Mali Tatilin son günü her koşulda temmuz ayının yirmisini geçemez şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

2024 yılında “Mali Tatil” kanun hükmünden hareketle 02 Temmuz 2024 günü başlayacak ve 20 Temmuz günü nihayetlenecektir.

Şimdi diyeceksiniz ki ne güzel işte 19 günlük tatil süresi var. 20 gün ama kanundan kaynaklı olarak 19 gün… Ne güzel paydaşlar tatillerini rahat rahat yapabilirler…

Saygıdeğer okurlarım, 

Bir mesleğin mensuplarını düşünün ki birçok özel durumu dahil mali yükümlülük takvimini dikkate alarak şekillendirmek durumunda kalır. Kendisine, ailesine, okumaya ve benzerlerine zaman ayırmak konusunda oldukça fukara olan bir mesleğin mensuplarını düşünün. 

Başta bu mesleğin mensuplarının yani muhasebecilerin tatil yapmaları ve sürelerden etkilenmemeleri için çıkarılmış bir yasa “Mali Tatil”…

Ne kadar güzel değil mi… Duyar gibiyim sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. “Mali Tatil”in elzem olduğunu ve oldukça olumlu bir düzenleme olduğunu…

O halde hadi bir de tatil süresince neler yapılmıyor (teknik adı ile mali tatilin sürelere etkisi) bir göz atalım…

Tablo halinde sizlerle paylaşıyorum kıymetli okurlarım…

Mali Tatilde Süreler

Beyanname Verilme Son Günü

Ödeme Zamanı

Beyanname Türü

Dönem

Genel Düzenleme

Mali Tatilde

Gün Farkı

Genel Düzenleme

Mali Tatilde

Gün Farkı

2 No.lu KDV

2024 Haziran

25.Tem.24

25.Tem.24

0

25.Tem.24

26.Tem.24

1

Muhtasar ve Prim Hizmet

Nisan-Mayıs-Haziran 2024/2024 Haziran

26.Tem.24

26.Tem.24

0

26.Tem.24

26.Tem.24

0

Damga Vergisi

2024 Haziran

26.Tem.24

26.Tem.24

0

26.Tem.24

26.Tem.24

0

KDV

2024 Haziran

29.Tem.24

29.Tem.24

0

29.Tem.24

29.Tem.24

0

Paylaştığım ve kendimce özetlemeye çalıştığım tablodan hareketle;

Temmuz ayı içinde verilmesi zorunlu Haziran 2024 dönemine ait; KDV 29/07/2024, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ve Damga Vergisi Beyannamesinin 26/07/2024 tarihine kadar verilerek, ödemelerinin de normal vadeleri içinde yapılması gerekmektedir.

Dikkatinizi çekmiştir tablo üzerinde yer alan beyan sürelerinde değişiklik söz konusu olmamakla birlikte 2 no.lu KDV Beyannamesi olarak bilinen beyannamede oluşan verginin ödeme süresi bir gün uzamış durumdadır.

Süper değil mi sizce de…

Hadi daha anlamlı hale getirelim bu sohbeti kıymetli okurlarım.

Muhasebe meslek mensupları beyannameleri oluşturmak ya da beyan aşamasına kadar bir dizi işlem yapmaktadırlar. Bunlar belgelerin toplanması, kayıtlanması, özetlenmesi şeklinde devam edip gitmektedir. Tatil süresince bunları yapmayan bir meslek mensubu hangi verileri kullanarak beyanname oluşturacaktır… Anlamsız geliyor değil mi? 

Zülfüyâre dokunmadan ifade etmeye gayret gösterdiğim bir husus hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştım kendimce…

Bu durumda yazımızın başlığı uymadı mı sizce? “Evlere şenlik tatil

Zira “Mali Tatil” uygulamasının muhasebe meslek mensuplarının genel olarak yerine getirmekle yükümlü oldukları beyan ve bildirimler üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı aşikar durumdadır.

O halde kıymetli okurlarım buradan bir çağrı yapmak isterim,

“Mali Tatil” uygulamasıyla bağlantılı tüm paydaşları bir defada mutlu edecek düzenleme yapılmasını beklemek olumsuz bir talep gibi karşılanmasa gerek…

Hadi bugünkü yazıma yine kendimce oldukça kıymetli bulduğum iki cümle ile sonlandırmış olayım…

“Herhangi bir mesleğin ifasında meslek elemanları mesleki etiğe ne kadar bağlı kalırlarsa o meslek toplum indinde o kadar saygı ve güven kazanır…” 

Yukarıda paylaştığım cümle ya da yargıyı, etik eğitimlerinde muhasebe/bağımsız denetim meslek mensupları ile sohbetlerimde aktarıyor ve katılımcıların görüşlerine başvurur durumda oluyorum…

İyi tatiller…

Aman bunu yazdım diye yanlış anlaşılmasın buralarda olacağım. Konuşacak yazacak o kadar çok şey var ki…

Yeni vergiler, enflasyondan kaynaklanan vergiler, tasarruf tedbirleri, kurumlardaki bireysel tasarruflar… Konu çok…