Rüşvet bilinen en eski kolay para kazanma yöntemidir… Bilinen şekliyle insanların bir değeri vardır, bu bazen para, bazen bir makama getirme vaadi, bazen de bir selam ve dostluk ilişkisidir.  Ancak dostluk ve arkadaşlık ilişkileri de ucunda rant olan işler de pek geçerli akçe değildir..
Bir çok alanda da adına  bağış denilir bu rüşvetin. Bu sistem de özellikle belediyeler de geçer akçedir…Bazen de belediye başkanının zaafını bilenler  bir sosyal vakıf veya dernek adıyla gelerek  sorunlarını çözerler… Burada ki rüşvet parasal değil seçimde oy olarak geri dönmeyi amaçlar….
Biz rüşveti hep işi nedeniyle vatandaşlar tarafından kamu çalışanlarına  verilen destek olarak algılarız.. Ama özellikle belediyeler  tarafından kendi işlerinin çözümü için verilen destekler de vardır.. Bunlardan en bilineni  belediyelerin devamlı işlerinin düştüğü bürokratları bir çatı altında bir araya getirip, onlara bir kooperatif kurdurarak, arkasından ucuz yollu bir arsa vererek belediyenin tanıdığı bir müteahite buraya kat karşılığı konut yaptırarak  onları  ceplerinden beş kuruş çıkmadan konut sahibi yapmak… Bu belediyeler ce en geçer akçedir nedeniyse bir akarının kokarının olmaması.. Yani temiz bir iş olması…
Bir de belediyelerin kendilerine destek olan medya kuruluşlarına yaptığı destekler var… Bunlarda genel de tanıtım ihalesi olarak  çıkarılır ve o kuruluşa ihale edilir… Ve gereken para sıkıntısızca o kuruluşa aktarılır…
Bir de özellikle Amerikalı iş çevrelerinin kullandığı bir sistem var.. O da  o iş çevrelerinin ilgili devlet büyükleri ile kontaklarını kurmak… Bu durumda  görüşmeyi sağlayan kişiye, konunun önemine uygun olarak ciddi bir destek  çıkılır.. Bu durum yabancılar için bir rüşvet değil vakayı adiyeden bir olaydır..
Hep iş yaptıranlar bürokratlara  rüşvet teklif edecek değil. Bazen bürokratlarda işlerini çözeceğine inandığı kişilere teklif götürür. Bu teklifi götüren bürokratlar genel de gümrükle ilgili işlerde çalışanlar… Genel de  bu meslekte rüşvet merkezden bir gümrük kapısına yapılacak atama da söz konusu olur…